Hem / Tjänster

Tjänster: Så här ger vi dig den hastighet du behöver!

18 ansikter av anställda på Synlighet, bilden är i black och vit

Har du ambitioner att växa på din marknad? Eller ska du in på nya marknader? Vi är redo att ge dig den hastighet du behöver.

Synlighet har idag 70 specialister och rådgivare som har digital marknadsföring som sin kärnkompetens. Vi hjälper företag i Norge och Sverige att nå rätt målgrupp, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt.

Tillsammans utformar vi effektiva strategier, ser till att du får avgörande insikt och genomför de åtgärder som behövs för att nå målen.

Du får Synlighet i den form och dos som ger dig den hastighet du behöver. Det kan vara som ett holistiskt marknadsföringsteam, tillgång till seniora specialister, internt hos dig eller i en kombination. Läs mer om hur vi kan samarbeta. 

Från strategi till planering & genomförande

En bra marknadsföringsstrategi anger riktningen för marknadsplaner och kampanjplaner, så att alla åtgärder bidrar till att nå tillväxtmål. Vi bistår både med det långsiktiga strategiarbetet, och utformning och genomförande av konkreta planer.

Vi hjälper dig med:

  • Marknadsstrategi som anger riktningen

  • Marknadsplaner med aktiviteter under hela året

  • Kampanjplaner

  • Framtagning av kampanjmaterial och genomförande

  • Ram för strategiprocessen

Saknar du kompetens eller kapacitet för att lyckas med digital marknadsföring för ditt företag? Våra 70 specialister kan hjälpa dig!

  • Digitalt marknadsföringsteam

  • Inhouse – vi sitter med dig

  • Specialistkompetens

Leveranser som ofta ingår i samarbetet

Mål och strategi

Kontakta oss i dag så kan vi se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Ring oss eller klicka på knappen under och fyll i schemat