Hem / Tjänster

Tjänster: Vad är ditt nästa steg?

Har du ambitioner att skapa tillväxt? Eller vill du kanske gå in på en ny marknad? Vi är redo för ett nytt samarbete!

Synlighet har idag 70 specialister och konsulter som har digital marknadsföring som sin kärnkompetens. Vi hjälper över 200 företag i Norge och Sverige att nå rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt, med rätt budskap. 

Du får Synlighet i den mån du behöver. Det kan vara som ett heltäckande marknadsföringsteam, en senior specialist, att vi sitter in-house med dig eller en kombination. 

Vad krävs för att du ska nå dina mål? Det är allt vi bryr oss om. Du har ambitionen och målen. Vi har den erfarenhet och kompetens som behövs för att ambitioner ska omsättas i konkreta planer och resultat. 

Vi utformar strategier för marknadsföring, kanaler och kampanjer. Vi bistår med avgörande insikt om din målgrupp och marknad - och vi genomför de åtgärder vi kommer överens om. Med andra ord ger vi dig den hastighet du behöver för att lyckas på din marknad. 

Från strategi till planering och genomförande

Digital strategi

Är du osäker på vad du ska investera i för ytterligare tillväxt? Vi hjälper dig med din digitala strategi så att vi når målet.

  • Heltäckande digital strategi

  • Kanalstrategi

  • Marknadsföring och kampanjplan

Avgörande insikt

Vet du vad du vill uppnå, men inte hur? Med rätt insikt får du den konkurrensfördel du behöver.

  • Tillståndsanalys och avslöja potential

  • Målgruppsanalys

  • Konkurrentanalys

Bättre resultat med digital marknadsföring

Saknar du kompetens eller kapacitet för att lyckas med digital marknadsföring för ditt företag? Våra 70 specialister kan hjälpa dig!

  • Digitalt marknadsföringsteam

  • Inhouse – vi sitter med dig

  • Specialistkompetens

GDPR och marknadsföringsmetoder

Vet du hur du marknadsför lagstiftningen, och vet du hur du genomför GDPR på ett bra sätt i praktiken? Beställ en GDPR-kontroll för att kartlägga det aktuella tillståndet.

Leveranser som ofta ingår i samarbetet

Mål och strategi