Hem / Tjänster / Webbanalys / Uppsättning av Google Analytics 4

Uppsättning av Google Analytics 4 eller Matomo

Analytics Paket 1200x100 v4

9 av 10 företag använder sig av Universal Analytics som analysverktyg idag. Från och med nästa år slutar Universal Analytics att samla in data. Har du inte bytt verktyg ännu, är det dags. Vi kan hjälpa dig!

Vilket paket bör jag välja?

Basic (19.500). Detta paket är för dig som har satt upp mål i Universal Analytics och behöver föra över spårningen till ett nytt verktyg, antingen Google Analytics 4 eller Matomo.

Basic Plus (29.500). Detta paket är för dig som önskar att ta tillfället i akt att granska din nuvarande uppsättning mål och se till att du spårar vad som ger dig den insikt du behöver. Dessutom får du en introduktion till det nya verktyget och support i efterhand. Har du en hemsida med e-commerce spårning, bör du välja Basic Plus. 

Premium. Har du andra behov än de som är nämnda ovan eller önskar du uppsättning av andra analysverktyg, kan vi ta en dialog och bestämma vidare.

Vad händer efter jag fyllt i kontaktformuläret?

Synlighet kommer kontakta dig, så vi kan ge dig råd om val av analysverktyg. Troligtvis kommer Google Analytics 4 eller Matomo ge dig det du behöver. Du ger Synlighet tillgång till dagens Google Analytics och information om dina behov. Därefter får du ett erbjudande som du sen måste godkänna innan vi sätter igång.

Varför är detta brådskande?

1 juli 2023 slutar Universal Analytics att samla in data. Vi rekommenderar dig därför att installera ett nytt analysverktyg så snabbt som möjligt, detta så du med säkerhet får med dig all viktig information när Universal Analytics slutar samla in data.

Vad bör jag välja - GA4 eller Matomo?

Fram tills nu har det funnits få anledningar till att välja ett annat analysverktyg än Universal Analytics. I många fall skulle vi rekommendera att byta till Google Analytics 4. Det du däremot måste vara medveten om, är att det strider mot GDPR att använda Googles Analysverktyg.

Det norska datatilsynet har uppgett att det är svårt för dem att se hur användningen av Google Analytics kan vara laglig, eftersom data skickas till USA. Datatilsynet i många länder har kommit fram till samma. Mycket tyder på att EU och USA kommer nå en överenskommelse om en politisk lösning som innebär att användningen av Google Analytics inte strider mot GDPR. Google försäkrar kunderna att detta kommer lösa sig.

Synlighet kan dock inte garantera detta, men vi tror och hoppas att det kommer ordna sig. I så fall anser synlighet att GA4 är det bästa alternativet för de flesta.

Önskar du vara 100% säker på att du är inom lagen är Matomo ett bra alternativ. I synnerhet om du arbetar med personkänsliga uppgifter eller i offentlig verksamhet, rekommenderar Synlighet detta verktyg.

Du behöver inte göra valet nu, vi kan hjälpa dig välja mellan dessa två. Vill du ha helt andra analysverktyg måste vi ingå ett separat avtal om detta.

Vad innehåller “Workshop datastrategi”, utbildning och leverans i Basic plus?

Wokshop datastreategi: Vi akrtlägger viktiga KPI:er och kommer med rekommendationer till hur företag bäst kan samla in data och mäta framgång i nya analysverktyg.

Upplärning, dokumentation, överföring: Efter uppsättning är genomförd i nytt verktyg (Google Analytics 4 eller Matomo), får du en rapport av arbetet med en översikt på vilka mål och evenemang som satts upp. Dessutom kommer vi att gå igenom upplägget med dig/er och ge en introduktion till det nya analysverktyget.

Du får möjligheten att ställa frågor och prata med en expert.

Måste jag ha ett analysverktyg?

Naturligtvis behöver du inte. Men om du är en kommersiell aktör, som lever på de resultat företaget skapar, är det avgörande att veta vilka åtgärder som ger vilka resultat. De som är mest framgångsrika på sin egen marknad är de som testar nya saker, utvärderar, förbättrar och implementerar - i en rasande takt.

Om du är en av de många som har förlitat sig på data från Universal Analytics måste du ni vidta åtgärder. Universal Analytics slutar samla in data och du behöver därför få ett nytt verktyg på plats. Vilket eller vilka verktyg det är, hjälper vi dig gärna att ta reda på och få det på plats.

Har du frågor om val av verktyg eller hur du sätter upp en effektiv strategi, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.