Hem / Tjänster / Marknadsstrategi

Marknadsstrategi

En bra marknadsstrategi sätter en långsiktig riktning för marknadsplaner och kampanjplaner så att alla initiativ bidrar till att uppnå tillväxtmålen. Synlighet hjälper dig med ditt strategiarbete.

Innehållet i din marknadsföringsstrategi bör vara väl förankrat i din organisation och ta upp följande frågor:

 • Vilka är våra ambitioner för de kommande 3-5 åren?
 • Vilken är vår nuvarande position på marknaden?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns på marknaden idag?
 • Hur vill vi att vår målgrupp ska uppfatta oss?
 • Vilka behov eller problem löser vi för vår målgrupp?
 • Vilka segment fokuserar vi på?
 • Vilka är fördelarna med våra tjänster och produkter?
 • Vad ska vi kommunicera och till vem?


Läs mer om hur du skapar en digital strategi >>

Input och ramverk för din strategiprocess

Även om man bör "äga" sin marknadsstrategi kan det vara bra att ha ett ramverk för processen. Synlighet har varit involverade i hundratals strategiprocesser för företag i många branscher och kan bidra med bl.a:

 • Expertis om olika kanaler
 • Insikt i din målgrupp
 • Kartläggning av er nuvarande digitala närvaro
 • Analys av konkurrenter
 • Expertis om din bransch digitalt
 • Prognostisera utveckling och trender


Synlighets digitala strateger i Malmö är specialiserade på att utmana och vägleda marknadsledande företag i många branscher. 

Berätta för oss om dina behov