Hem / The Nordic CMO Survey

The Nordic CMO Survey

The nordic cmo survey cover

Om The Nordic CMO Survey

I samarbete med Kampanje.com, Resumé och Dansk Markedsføring kartlägger vi vilka investeringar nordiska marknadschefer gör idag för att säkerställa framtida tillväxt. 

Proppfullt med färsk data, The Nordic CMO Survey är en temperaturmätare av vad nordiska CMOs tänker och gör, här och nu. Den ger dig som CMO tillgång till vilka antaganden och anpassningar andra i samma roll har gjort och planerar att göra.

Bli utmanad och inspirerad till att utveckla marknadsföringen för din egen organisation.

Vill du få rapporten från 2024? Fyll i formuläret längst ner på sidan.

Vad säger nordiska marknadschefer i 2024?

Svensk The Nordic CMO Survey 2024 nedlastning av rapport
 • Det finns en ökning av CMO:er som är optimistiska om samhällsekonomin 2024 jämfört med 2023. Och särskilt svenska CMOs ökar sin optimism.
 • År 2024 är det färre CMOs som oroar sig för lågkonjunkturen, minskad konsumtion och förändringar i konsumentbeteende jämfört med 2023. B2C-företag är mer oroliga än B2B-företag. Det är fler som uttrycker oro för nya konkurrenter.
 • Det finns en betydande ökning av antalet företag som har definierade och kvantifierade marknadsföringsmål – från 35% 2023 till 41% 2024.
 • Fler företag planerar att anställa färre - 40% av marknadscheferna säger att de inte har några planer på att anställa fler medarbetare i marknadsavdelningen under det kommande året. Detta är en betydande ökning jämfört med föregående år.
 • Användningen av AI har ökat mycket – från 48% 2023 till hela 82% 2024. Det finns en ökning i alla länder, men Norge har den största ökningen från 42% 2023 till 80% 2024. Nästan 9 av 10 tror att AI kommer att bli viktigt för textproduktion.
 • Företag som har implementerat AI växer i högre utsträckning än de som inte har gjort det, och de planerar att anställa under det kommande året.
 • 70% av CMO:erna anser att byråer bör få betalt för det arbete som lagts ut i ett anbud. I Norge är det många färre som är positiva till att betala (56%) jämfört med Danmark (85%) och Sverige (86%).
 • Majoriteten av CMOs från alla tre länderna föredrar att investera mellan 10% och 25% av sin marknadsföringsbudget i byråtjänster. Danmark har den högsta andelen som tycker att det är vettigt att investera under 9% (34%), jämfört med Norge (19%) och Sverige (24%).
 • Norska marknadschefer anses som minst viktiga. De har betydligt mindre ansvar och bara 60 % av dem ingår i företagets ledningsgrupp.
 • Hela 70% av företagen som är framgångsrika i stor utsträckning använder AI dagligen i marknadsföringsarbetet, jämfört med 62% av företagen som är framgångsrika i mindre/någon utsträckning.
 • År 2024 finns det flera investeringsområden som skiljer företag som lyckas i stor utsträckning från de som lyckas i viss/liten utsträckning. De som lyckas i stor utsträckning satsar fortfarande på insikt och analys och har ökat sin satsning på varumärkesbygge. Nytt under 2024 är att man också i större utsträckning satsat på ny och bättre teknik, ökat kompetensen bland medarbetarna och skapat nya kreativa koncept och kampanjer.
 • Framgångsrika företag har en tydlig identitet och profil som styr all kommunikation, och de investerar mer i marknadsföring när företaget upplever en nedgång.

Få tillgång till rapporten 2024

Rapporten är tillgänglig för medlemmar i Synlighets professionella nätverk och skickas ut via e-post till alla som tar emot vårt nyhetsbrev. Bli en del av Synlighets professionella nätverk genom att fylla i formuläret nedan. Du får sedan hela rapporten via e-post när den publiceras. Dessutom får du en inbjudan till events, webbinarier och artiklar om marknadsföring.

Ja, skicka mig The Nordic CMO Survey 2024-rapporten

Rapportering i media