Hem / Tjänster / Data och analys

Få värdefulla insikter om din affär genom data och analys

Vad är bästa nästa steg? Hur uppnår du de mål du har satt upp för ditt företag? Boka en analys från vårt webbanalys team eller låt oss bidra som en del av ditt marknadsföringsteam och se till att du arbetar datadrivet.

Synlighet har en av Sveriges bästa webbanalysmiljöer och är Google Analytics Partner, Piwik Pro Partner och HubSpot Partner. Alla våra analysexperter har individuella certifieringar inom webbanalys. Det är en viktig kvalitetsstämpel, men viktigast av allt är att vi har den erfarenhet som vi har fått genom att arbeta med många olika branscher och utmaningar.

Alternativ till Google Analytics

Googles webbanalysverktyg Universal Analytics avvecklades från och med den 1 juli 2023. Vilket verktyg du bör ersätta det med beror på flera faktorer. Vi kan hjälpa dig att bedöma vilket verktyg som ger dig den insikt du behöver för att fatta bra beslut. Vi hjälper också till med implementeringen och ger dig den kompetenshöjning du behöver för att utnyttja verktygets potential.

Alternativ till Google Analytics (Universal) är Piwik Pro, Matomo, Google Analytics 4, HubSpot, Adobe Analytics, Fathom och Plausible

Läs en blogg artikel om de olika webbanalysverktygen alternativ som finns >>

Google Analytics 3 slutade att samla in data den 1 juli 2023. Historiska data kommer därefter att raderas permanent. Synlighet har skapat en lösning där vi tar hand om historiska Google Analytics-data åt dig och visualiserar dem via en dashboard. Behöver ditt företag tillgång till dina historiska data? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Har det gått mer än ett år sedan du gjorde en varumärkesanalys?

En varumärkesundersökning ger en bättre förståelse för varumärkets attraktionskraft och kännedom. Insikt i det egna varumärkets styrkor och svagheter, jämfört med dina konkurrenter, ger grunden för att utveckla en mer effektiv differentieringsstrategi.

Har det gått mer än ett år sedan du senast fick en uppdaterad inblick i din organisations position på marknaden och vad dina kunder vill ha? Det kan vi göra något åt! Läs mer om varför vi rekommenderar årliga undersökningar till våra kunder

Behöver du hjälp att komma igång? Kontakta oss!

Ta reda på mer om Synlighets data- och analystjänster här:

Här är några av de analyser vi ofta gör för företag

Nuläge och potential i digitala kanaler

Var gör ni bra ifrån er idag och var har ni utrymme för förbättring? Känner ni till era styrkor och svagheter jämfört med andra aktörer i branschen? Vi kan hjälpa dig att ta reda på det aktuella digitala läget och ge specifika rekommendationer om var vi tror att du har störst potential att säkerställa ytterligare tillväxt i din bransch.

Målgrupper

Vet du vilka dina målgrupper är och hur de beter sig på nätet?

Om du känner till dina kunders beteende kan du rikta dina marknadsföringsinsatser därefter. En målgruppsanalys ger insikt i vilka dina befintliga kunder och potentiella nya kunder i din organisation är. Med hjälp av bra data och rätt analyser kan du få en bättre förståelse för din kundgrupp, ta reda på vilka målgrupper du ska fokusera på och få insikt i hur du ska optimera användarupplevelsen på din webbplats.

Webbplats

Hur effektiv är din webbplats? Hur kan den förbättras för att ni ska nå era mål?

På Synlighet brinner vi för att skapa resultat. Vi skapar resultat genom testning, mätning, analys och förändring. Vi gör en omfattande analys av din webbplats utifrån den trafik du redan har, identifierar problem- och förbättringsområden och genomför förändringar som gör din webbplats mer lönsam i form av till exempel ökad konverteringsgrad och högre värde på varukorgen.

Konkurrenter

Vilka är dina konkurrenter och hur kan du slå dem?

Många vet förmodligen vilka som är deras främsta konkurrenter, men det är inte säkert att du känner till alla dina konkurrenter. Är konkurrensen annorlunda online och har du samma konkurrenter i alla kanaler och plattformar?

Det är viktigt att vara medveten om vilka dina konkurrenter är och hur de försöker vinna över dig i olika digitala kanaler. Genom en konkurrentanalys kan vi hjälpa dig att ta reda på vilka dina konkurrenter är, vilka strategier, resultat och konkurrensfördelar de har och hur de presterar jämfört med dig. Baserat på analysen kan vi också hjälpa dig med konkreta åtgärder som du kan vidta för att förbättra din egen verksamhet och skydda dig mot potentiella nya hot.

Sökordsanalys

Vet du vilka ord din målgrupp använder för att hitta dina tjänster eller produkter? Eller använder du för närvarande ett språk som präglas av interna begrepp och teknisk terminologi? 

Här är 7 metoder för att ta reda på vilka ord din målgrupp använder>>

Vi hjälper dig att förstå vad dina potentiella kunder söker efter när de letar efter vad du erbjuder och hur du kan använda denna insikt för att optimera din webbplats.

Marknadsanalys och diagnos av din marknad i digitala kanaler

Vilka marknadsföringssatsningar är rätt i den rådande situationen? Vad gör dina kunder och vad gör dina konkurrenter? En marknadsrapport ger dig insikter och en bättre grund för beslutsfattande i osäkra tider.

Analysen kommer att omfatta följande

  • Hur marknaden utvecklas, uttryckt genom söktrender
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • De senaste marknadstrenderna - vad händer på online?
  • Rekommenderade åtgärder - kortsiktig effekt
    (bästa möjliga anpassning av befintlig reklam och befintliga aktiviteter)
  • Rekommenderade åtgärder - långsiktig effekt
    (Svagheter och förbättringspotential för webbplatsen, organisk ranking etc.)

Hör av dig om du är nyfiken på våra data och webbanalystjänster. Synlighetsspecialister i Malmö är redo.

Läs mer om data- och insiktsarbete på Synlighetsbloggen: