Hem / Tjänster / Google Analytics 360

Varför Google Analytics 360?

Har ditt företag mycket data och besök som du vill mäta och analysera? Då bör du ställa in Google Analytics 360 (tidigare Premium). Det är en förlängning av Google Analytics som är speciellt designad för företag med stora mängder data.

Varför Google Analytics 360?

Google Analytics 360 har med sig alla bra funktionaliteter i standardversionen, men hanterar en helt annan nivå av datavolym, funktionalitet och rapporteringshastighet.

  • Du får bättre kontroll över din egen data

  • Mängden data ökar från 10 miljoner träffar per månad till 1 miljard träffar per månad

  • Data uppdateras kontinuerligt (färskhet)

  • Uppdateringar har en maximal fördröjning på 1-2 timmar (24 timmar i standard Google Analytics)

  • Tillgång till rådata och mindre databegränsning/sampling

  • Garanterad drifttid på 99% och datainsamling på 99,9%

  • Antalet datarader per export ökar från 50 000 till 3 miljoner

  • Tillgång och anslutning med bl.a. BigQuery och DoubleClick

  • Tillgång till flera skräddarsydda variabler och dimensioner

  • Garanti för support, underhåll och övervakning av datainsamling, struktur och script

Det senare är ett krav Google ställer på Synlighet som auktoriserad Google Analytics 360-återförsäljare. Vi är skyldiga att uppfylla dessa garantier till våra Analytics Premium-kunder.

För stora aktörer med mycket data

Google Analytics 360 är till för de största aktörerna, som har så mycket data från sin webbplats att allt inte kan visas i standardversionen av Google Analytics. Google Analytics 360 passar även dig som har många variabler som du vill mäta och därmed behöver mer skräddarsydda variabler och dimensioner än vad som erbjuds i standardversionen av Google Analytics. Om du väljer Google Analytics 360 kommer du att äga all data i ditt Google Analytics-konto. Detta gäller även efter att ett avtal sagts upp.

Google Analytics Certified Partner och återförsäljare

Synlighet har en av Sveriges bästa miljöer inom webbanalys och är både Google Analytics Certified Partner och godkänd återförsäljare av Google Analytics 360. Alla våra analysexperter har individuella certifieringar i Google Analytics. Detta är en viktig kvalitetsstämpel, men viktigast är den erfarenhet vi har efter att ha arbetat med många olika branscher och utmaningar. Vill du ha mer information om Google Analytics 360?

Fråga en av Synlighets webbanalytiker!