Hem / Tjänster / Webbanalys / Google analytics

Google analytics

Google Analytics. Analysverktyget Google Analytics ger dig insikt och data som du kan använda som beslutfattningsunderlag för viktiga vägval. Du kan bland mycket annat få reda på vad användarna gör på din webbplats och vilka resultat du får från dina marknadsföringsaktiviteter.

Analysverktyget Google Analytics ger dig insikt och data som du kan använda som beslutsunderlag för viktiga vägval. Du kan bland mycket annat få reda på vad användarna gör på din webbplats och vilka resultat du får från dina marknadsföringsaktiviteter.

Kort om Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt analysverktyg som är gratis att använda. Du behöver bara lägga in ett script på din webbplats så har du allt du behöver för att få värdefull insikt. Du kan bland annat få reda på:

  • Vem som besöker din webbplats
  • Vad användarna gör på din webbplats
  • Vilka sidor på din webbplats som genererar mest försäljning
  • Hur dina kampanjer fungerar och vilka kampanjer som genererar mest försäljning

Utmaningen med Google Analytics är att ta nytta av all data, ha en tydlig mätstrategi och ta handlingsbara KPIer som förbättrar era överordnade resultat. Ta del av vår blogg med insiktsfulla tips runt Google Analytics.


1c4e5a wml

Få hjälp med webbanalys

Synlighet har mer än 10 års erfarenhet av utveckling och användning av webbanalysverktyg. Vårt team av experter kan hjälpa dig med att få meningsfull data från din webbplats som kan omformas till handlingsbar insikt.

Synlighet är en av få byråer som är certifierade med Google Analytics Certified Partner och Google Analytics Premium Reseller, som betyder att vi har en mycket hög kunskapsnivå om verktyget och är godkända av Google. Alla våra rådgivare har dessutom sin individuella certifiering som Google Analytics Qualified Individuals.

Detta är en viktig kvalitetsstämpel, men allra viktigast är erfarenheten vi besitter. Efter skapandet av både enkla och mer komplicerade Google Analytics-lösningar över många år, har vi skapat värdefull erfarenhet för att tolka och använda resultat från webbanalys.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Installation och inställningar av Google Analytics på en webbplats
  • Rapportering och dashboards
  • Implementering av E-commerce för webbutiker
  • Tolkning och kvalitetssäkring av data

Vad kostar Google Analytics?

Google Analytics är gratis att implementera, men där finns mycket att ta hänsyn till. Vi går igenom hela ditt Google Analytics-konto och kvalitetssäkrar att alla inställningar är korrekta i förhållande till best practice. Då kan du också lita på att data du samlar in är korrekt.

Vi erbjuder löpande avtal, där vi övervakar din webbplats och ger din insikt genom rapportering och analys-möten. Du kan också beställa workshops där vi ser på konkreta problemställningar för ditt företag. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om ett upplägg som fungerar för dig och ditt företag.

Behöver du hjälp med Google Analytics? Kontakta oss idag!