Hem / Tjänster / Sociala Medier

Marknadsföring i sociala medier

Sociala medier ger dig en unik möjlighet till att kommunicera med din målgrupp genom hela kundresan.

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för onlinebaserade tjänster där innehållet i huvudsak skapas av användarna av tjänsten. Dialog och delning är centrala begrepp i sammanhanget.

För en verksamhet handlar det om närhet till kunden på kundens premisser som kännetecknas av en transparent tvåvägskommunikation. Skillnaden mot mer traditionella kanaler är att allt innehåll såväl som marknadskommunikation styrs mycket utifrån vad användaren själv gillar.

Många möjligheter

Bland de viktigaste och mest relevanta kanalerna inom social media är Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram och snapchat. Det finns många olika infallsvinklar till en satsning i sociala medier. För att uppnå framgång anser vi att det är viktig att förstå samspelet mellan eget innehåll, målgruppens intresse och dialogen online.

Förutom detta måste tillgängliga analysverktyg användas för att mäta och utvärdera värdet från dina digitala marknadsaktiviteter. Med bra spårning kan du analysera resultaten och hela tiden göra förbättringar.

Kolla gärna in vår blogg och läs och lär mer om de senaste trenderna inom social media.

Att bygga relationer i sociala medier

Använder du sociala medier på ett bra sätt, bygger du upp relationer till din målgrupp som i längden är väldigt viktiga för att uppnå bra resultat. Genom sociala medier kan du skapa förutsättningar för dialog, komma med tips och råd, inspirera och utbilda. Du har möjligheten att komma närmare din målgrupp än vad som varit möjligt i tidigare kanaler.

Vill du lära dig mer? Vi hjälper dig gärna med att komma igång, hitta rätt kanaler för dig och utveckla framgångsrika strategier tillsammans.

Ta kontakt med oss idag!