Hem / Tjänster / Webbanalys

Webbanalys

Din data ska utgöra grunden för bra och viktiga beslut. Vi hjälper dig att nå dina mål och prioritera de viktigaste förändringarna i dina digitala kanaler.

Få mer ut av din data

Internet är kanske en av de mest konkurrensutsatta handelsplatserna som existerar. Om du ska hålla samma tempo på en konstant förändrad marknad och miljö, så behöver du bra system för inhämtning, övervakning, rapportering och tolkning av aktiviteten på och utanför din webbplats.

Det räcker inte med att bara öka trafiken till din webbplats. Du måste veta vad som händer med trafiken du får och hur användarna interagerar med din webbplats. Du måste också sätta upp klara målsättningar för att kunna utvärdera de marknadsaktiviteter som genomförs. En sak är säker, ”ingenting är för evigt”. Ditt webbplats måste övervakas och förbättras varje dag. Detta är någon av anledningarna till varför webbanalys är så viktigt

”Bra webbanalys handlar först och främst om att ställa de rätta frågorna.” Christian Watkins, senior webbanalytiker, Synlighet

Synlighet kan hjälpa dig inom följande områden för bättre analys och insikt

Plan för KPI:er – Vilken data ni ska styra verksamheten efter

För att få mest möjligt ut från data så måste du ställa de rätta frågorna och ha en uppfattning om vad du önskar veta. På så sätt kan man skapa förutsättningar för att rätt data hämtas in på ett korrekt sätt och kan presenteras på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Detta gör vi genom att göra en plan för KPI:er metoder och tillvägagångssätt fastställs.

Datainhämtning

Synlighet jobbar med flertalet olika teknologier för att hämta in data. Vi kan hjälpa er med kvalitativ data såväl som kvantativ data. Exempel på datainhämtning vi jobbar med är web crawling och data scraping, online-enkäter och frågeformulär, sessioninspelning, spårningsscript och eventspårning, API-integrationer och data extraktion.

Dataprocessering

Data är värdelös om den inte kan sättas i ett sammanhang och tolkas på korrekt sätt. För att göra detta krävs dataprocessering för att exempelvis rensa data från felkällor, sätta samman datan på ett sätt som gör den lätt att tolka och använda i olika rapporter. Detta gör vi genom dataprocessering

Data-visualisering och rapportering

För att data ska bli lätt att tolka och förstå måste den presenteras på ett sätt som gör det enkelt för mottagaren att förstå vad som presenteras. Detta är det sista steget

Detta är några av de områden som våra rådgivare kan hjälpa dig med:

  • - Skapa en plan för inhämtning, processering och tolkning av er data
  • - Se till att ditt analysverktyg är korrekt konfigurerat och visar korrekt data
  • - Sätta upp de rätta målen och KPI:erna för din verksamhet
  • - Skapa skräddarsydda rapporter och visualisering av data
  • - Konverteringsoptimering och föreslå förbättringsåtgärder som ökar resultaten
  • - Genomföra A/B-tester för att stärka användarupplevelsen och förbättra resultat
  • - Kartlägga och rapportera vad som händer på din webbplats och hur du ska tolka det
  • - Öka din kompetens genom kurs i Google Analytics och webbanalys

Google Analytics och Google Analytics 360

Google Analytics är vårt huvudsakliga verktyg, som vi implementerar för alla våra kunder, om de inte redan har det sedan innan. Dessutom använder vi oss av andra lösningar för användartestning och rapportering. Har du en stor och komplex verksamhet med behov för analys av mycket data, är Synlighet ett av få företag som är certifierad att sälja Google Analytics 360 (Googles premiumversion av Google Analytics).

Synlighet är ett av få företag som har genomgått krävande företags-certifiering tätt knutet till Google Analytics analysprogram. Certifieringen kräver också en kontinuerlig uppdatering. Google säger detta om sina certifierade partners: ”Certifierade partners blir noggrant utvärderade av Google och måste uppfylla omfattande kvalifiseringsstandarder”.

Vill du lära dig mer om webbanalys? Läs mer på vår blogg eller ta kontakt för att få hjälp från en av våra experter.

Varför ska du annonsera med Synlighet?

Synlighet kan annonsering på nätet! Synlighet är den byrå med längst erfarenhet i Norge, och har varit certifierad sedan annonsering på Google (AdWords) blev introducerat i Norge 2004. Alla våra anställda är certifierade!

Vi har ett tätt samarbete med Google, Bing, Facebook och YouTube, som gör att vi alltid är bland de första byråerna som får veta om ny funktionalitet och möjligheter i respektive plattform.

I Synlighet är vi väldigt måna om att leverera resultat. Vi jobbar med ett mål – att skapa bästa möjliga resultat för dig på nätet. Du ska tjäna pengar på att låta oss göra jobbet!

Beroende på vad du vill uppnå, kan vi tillsammans hitta kanaler som passar dig och din målgrupp bäst. Vi är medvetna om sammanhanget mellan en bra annonskampanj och andra aktiviteter – och vi delar självklart denna kunskapen med våra kunder.