Hem / Blogg / Vad är Performance Marketing?

Vad är Performance Marketing?

Datum publicerad

16.08.16
Vad ar performance marketing 2

Du har säkert hört talas om performance marketing, men kanske är du osäker på vad det är? Det finns många olika tolkningar, men här är en kort förklaring av Synlighets syn på performance marketing, även känt som resultatbaserad marknadsföring.

Performance marketing är en arbetsmetod som bygger på mätbar marknadsföring där resultat driver aktivitet. Det är ett sätt att tänka kring marknadsföring som går tvärs över den vanliga uppdelningen mellan medier, kanaler, format och prismodeller.

Hoppsan - det var en tung förklaring. Det blir lättare att förstå om man tittar närmare på fyra egenskaper som definierar en marknadsföringsaktivitet som " performance marketing":

Performance marketing består av följande

1. Detaljerad inriktning och segmentering

Performance marketing, även känd som resultatbaserad marknadsföring, är motsatsen till masskommunikation. I idealfallet vill man nå varje enskild konsument med ett personligt budskap. Det innebär att kampanjer för performance marketing ofta är uppdelade i små segment.

Du kan t.ex. dela upp dina annonskampanjer i många små annonsgrupper med anpassade annonstexter eller rikta dina Facebook-kampanjer till många olika målgrupper - t.ex. kvinnor vs. män, olika åldrar, olika geografiska områden osv.

2. Exakt mätning av konkreta resultat

Performance marketing kräver att du har tillgång till data och använder dem för att öka effekten av dina marknadsföringskampanjer. Dessa data bör omfatta konkreta och påtagliga mått, t.ex. klick, försäljning och registreringar, snarare än antaganden, uppfattningar och känslor.

Datainsamlingen är beroende av att marknadsföringsbudskapet leder till en respons eller någon form av mätbar handling. En åtgärd kan vara att titta på en video, ladda ner ett användbart dokument, klicka på en knapp, fylla i ett kontaktformulär, göra ett köp eller liknande.

3. Kontinuerlig testning och optimering

Performance marketing handlar om att göra systematiska förbättringar för att nå allt bättre resultat. Det innebär att det mesta av arbetet görs efter att en kampanj har startat. Först då kan man testa, analysera, justera och anpassa budskap, målgrupp och kostnader efter de resultat som genereras.

Dagens marknadsförare är med andra ord analytisk och arbetar i ett högt tempo. Du bör tycka om att testa och vara nyfiken på resultaten om du vill arbeta med prestationsbaserad marknadsföring.

4. Flexibel budgetsättning

Performance marketing utgår från att insatserna styrs av resultat, inte av fasta budgetar. Man väljer en nivå att börja med och expanderar sedan så länge kampanjen är lönsam. De resurser som läggs på arbetsinsatser och mediaköp bör kopplas till intäktsbudgeten snarare än kostnadsbudgeten.

Varför ska du använda performance marketing?

Performance marketing är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta. Det skiljer sig från "traditionell" marknadsföring, där du har en marknadsföringsbudget, planerar en kampanj och håller tummarna för att du får bästa möjliga avkastning på din investering. Performance marketing handlar däremot om att optimera marknadsföringsaktiviteterna längs vägen och att arbeta med specifika mål i åtanke.

För att lyckas med performance marketing krävs en hög nivå av insatser, analyser och snabba iterationer av förändringar. Med ett gediget arbete i botten kommer pilarna sakta men säkert att peka uppåt.

Vi hoppas att det här blogginlägget inspirerar dig som marknadsförare att arbeta mer resultatinriktat och målinriktat med dina marknadsföringsaktiviteter.

Kontakta oss för att få hjälp med performance marketing. Synlighetsspecialister i Malmö är redo.