Hem / Tjänster / Annonsering / Annonsering på Linkedin

Annonsering på Linkedin

Annonsering på LinkedIn. Nå relevanta användare genom annonsering på LinkedIn. Synlighet hjälper dig att komma igång!

Genom LinkedIn kan du idag nå fram till en bra bit över 2 miljoner personer i Sverige, där de flesta är yrkesaktiva. Annonsering på LinkedIn passar speciellt bra för dig som ska rekrytera eller som jobbar mot företag.

Vi hjälper dig med annonsering på LinkedIn. Ta kontakt med oss idag!

Kort om annonsering på LinkedIn

LinkedIn-annonsering är baserat på samma principer som annonsering genom Google Ads och Facebook, där det vanligaste är att man betalar för när någon klickar på dina annonser.

För att uppnå bästa möjliga resultat med annonsering måste du anpassa annonstexter, relevanta landningssidor och goda rutiner för webbanalys och anpassade annonstexter, rätt målinriktning och tid till att optimera annonser med nya budskap och kommunikation. Då ökar chansen för att du når dina mål till en rimlig kostnad.

Här är några av möjligheterna med målinriktning du kan välja på LinkedIn:

  • Geografisk placering
  • Bransch
  • Roll och funktion
  • Arbetsgivare
  • LinkedIn-grupper
  • Ålder
  • Kön

Passar LinkedIn för dig?

LinkedIn är ett socialt nätverk som först och främst riktar sig mot företag och yrkesaktive eller jobbsökande. Därför är det mest närliggande att utnyttja LinkedIn till rekrytering, att bygga ditt personliga nätverk eller att etablera synlighet i B2B-segmentet.


1c69a9 wml

Få hjälp med annonsering på LinkedIn

Vill du testa LinkedIn-annonsering, men är kanske osäker på var du ska börja? Synlighet har lång erfarenhet av digital annonsering och hjälper både små och stora företag i alla branscher att öka sin synlighet på LinkedIn.

LinkedIn är en relativt ny annonskanal och det är därför viktigt att testa ut en ganska bred kampanj för att få en uppfattning om vad som fungerar för just dig. För att lyckas är det avgörande med en strukturerad plan för kampanjerna, som gör det möjligt att dra slutsatser och förbättringsåtgärder. Det har Synlighet mycket erfarenhet av.

Vill du testa LinkedIn-annonsering med oss? Ta kontakt med oss idag.