Hem / Blogg / Hur du skapar en digital strategi!
Skriven av: Michiel Ouwerkerk

Hur du skapar en digital strategi!

Datum publicerad

17.01.20
Toppbilde Digital Strategi Svensk

Jobbar du med digital marknadsföring? Då har du säkert funderat på hur du bäst ska prioritera din tid och budget. Här kan du läsa om hur du skapar en bra digital strategi och hur du kan använda den för att skapa värde!

Vad är digital strategi och varför är det viktigt?

Strategi handlar om att sätta upp mål, göra en plan, prioritera möjliga åtgärder och fatta beslut för att nå målet. En digital strategi fokuserar på de digitala åtgärder du vidtar för att uppnå ditt mål. För att skapa bra strategier måste du ha en tydlig förståelse för vad du vill uppnå, hur långt du har kommit och hur du ska minska gapet. När du har denna förståelse kan du välja vilka åtgärder du ska vidta.

6 steg för att lyckas med din digitala strategi

Målet med en digital strategi är att genomföra de bästa åtgärderna. För att göra det måste du skapa ett system för att mäta om de åtgärder som genomförs har önskad effekt. Insikten om vad som fungerar och inte fungerar utgör grunden för lärande och förbättring.

För att nå era mål behöver ni arbeta kontinuerligt med att förbättra era åtgärder över tid. Ni behöver löpande utvärdera prioriteringen av åtgärder för att säkerställa att ni använder era resurser där de skapar mest värde.

De 6 viktigaste punkterna när du lägger grunden:

 • Mål - Vart är ni på väg? Vilka är de övergripande målen för er organisation?
 • Strategi - Hur ska ni uppnå era mål? Identifiera strategier för hur det digitala ska hjälpa er att nå era mål. 
 • KPI - (Key Performance Indicators) - Kommer att variera beroende på vilka strategier du arbetar med, men frågan som behöver besvaras är; vilka är de avgörande nyckeltalen som talar om för dig om du lyckas med din strategi?
 • Sätt upp målspårning - Har du satt upp spårning så att du kan följa utvecklingen av KPI:er över tid? Detta kallas för "Metrics" i analysverktyg som Google analytics. Bra KPI:er gör det möjligt att se om du lyckas.
 • Segmentera - Vem eller vilken kanal vill du göra vad i? Om du vill sälja till potentiella kunder och ge information till befintliga kunder får du inte blanda ihop detta med målspårning.
 • Sätt mål - För att kunna bedöma om det går bra eller dåligt för ditt företag behöver du sätta ett mål för var och en av de KPI:er du vill uppnå.
Design

Här är de vanligaste sätten som din webbplats kan hjälpa dig att uppnå dina mål

Hur långt har du kommit?

När du har en överblick över dina mål, din strategi och din segmentering kan du göra analyser som visar hur långt du har kommit. Denna insikt är avgörande för att kunna göra upp en plan, prioritera åtgärder och fatta beslut. Mycket av den information du behöver kan du hitta genom att titta på siffrorna, men du måste också sätta siffrorna i sitt sammanhang.

Exempel på frågor och analyser som ger sammanhang:

 • Vilka åtgärder har ni redan vidtagit, vad ville ni uppnå och hur fungerade det?
 • Vad är ni bra på? Vad är ni mindre bra på?
 • Vilka trender och förändringar ser du i din bransch?
 • Vilka är dina fokusområden framöver?
 • Vilka är dina huvudsakliga trafikkällor?
 • Fördelar du din budget på rätt sätt?
 • Använder du din tid på rätt sätt?
 • Prioriterar ni era initiativ på rätt sätt?
 • Hur rör sig era användare på webbplatsen?
 • Vilka är era viktigaste sidor?
 • Varifrån kommer användarna till er webbplats?
 • Vad är det som skapar värde?
 • Vilka är era mest lönsamma produkter?
 • Vilka är era volymprodukter?


Efter en sådan session kommer du att ha en överblick över ett antal potentiella åtgärder.

Verkställ din digitala strategi!

När du har klargjort vad ditt mål är och hur du ska uppnå det måste du prioritera dina åtgärder. Du kan inte göra allt på en gång, så du måste välja vad som är viktigast. En vanlig felprioritering är att underskatta kostnaden för "obetalda initiativ", som kan vara tidskrävande uppgifter. Exempel på sådana initiativ är SEO, sociala medier, konverteringsoptimering och innehållsproduktion.

3 kritiska faktorer för att prioritera initiativ!

För att hjälpa dig att prioritera åtgärder bör du bedöma de olika åtgärderna utifrån dessa 3 faktorer:

 1. Effekt - Vilken effekt förväntar du dig av initiativet? 
 2. Genomförande - Är det enkelt eller möjligt att genomföra åtgärden eller kräver den mycket resurser? 
 3. Potential - Med nuvarande utgångspunkt, hur presterar ni och hur skulle det kunna se ut inom en snar framtid?

Om du ger den relevanta åtgärden en poäng mellan 1 och 10 för vart och ett av dessa kriterier, kan du använda summan av dem för att välja vilken åtgärd som ska prioriteras.

Synlighets ramverk vid implementering av en digital strategi

För att genomföra er digitala strategi i praktiken, efter att grunden är lagd, har Synlighet tagit fram ramverket SEE-THINK-ACT-LIKE. Modellen utgår från din kunds rese- och informationsbehov, genom olika modes, mot konvertering.

Digitalstrategi nyprofil 2021

Ramverket fokuserar på de tre faktorerna Analys, Innehåll och Marknadsföring och du kan läsa mer om hur du kan använda SEE-THINK-DO-CARE-modellen för att exekvera din digitala strategi.

Optimering av åtgärder

När åtgärderna har implementerats kan ni börja med att kontinuerligt förbättra resultaten. Ett initiativ är aldrig perfekt när det först lanseras, men det är viktigt att ha en bra startpunkt. Det verkliga värdet ligger i att förbättra resultaten, lite i taget, över tid. Det gäller oavsett om initiativet är en ny webbplats, ett Google Ads-konto, SEO, Facebook-annonsering eller något annat.

Kontinuerlig optimering för att gradvis förbättra mätbara resultat är kärnan i performance marketing. Det är i den här fasen som det är viktigt att sätta upp delmål som du arbetar för att uppnå.

Här kan du lära dig mer om digital strategi med hjälp av den digitala strategimodellen "See-Think-Do-Care". Det är det ramverk som vi på Synlighet använder för att implementera digital strategi.

Behöver du hjälp med att skapa en digital strategi för ditt företag, vill du gå en kurs i digital strategi eller vill du ha råd om vilken typ av digital marknadsföring du ska fokusera på? Ta kontakt med våra experter här!