Hem / Tjänster / Digital Strategi

Din strategi bör ändras!

Hur jobbar man långsiktigt i en värld där allting är i ett konstant förändringstillstånd? Du skapar en suverän digital strategi!

Möjligheterna inom digital marknadsföring är i snabb förändring. De flesta digitala vinnare jobbar efter en Performance-marketing metodik där löpande texter, analyser och optimering av marknadsaktiviteterna står i centrum. En förutsättning för att lyckas, är att du är villig att göra ändringar – även i din digitala strategi.

En digital strategi ser till att din totala marknads- och mediestrategi får rätt fokus och koncentrerar resurser, budget och mål runt det som betyder mest för din verksamhet. Utan en digital strategi är det lätt att verksamhetens satsningar blir spretiga och baserar sig på antaganden vilket resulterar i negativa effekter för både målgruppen och verksamheten i övrigt. Vi hjälper dig att ta fram en strategi på ett lättförståeligt sätt med mätbara resultat, tätt knutna mot verksamhetens överordnade mål och KPIer.

Vill du utveckla bra digitala strategier? Synlighetsspecialister i Malmö är redo att hjälpa till. 

En bra digital strategi innehåller:

  • En beskrivning av webbplatsen och dess roll i företagets överordnade verksamhetsmål
  • Hanterar hela kundresan
  • Konkreta och mätbara händelser som avgör uppnådda resultat
  • Sammanhang mellan målgrupp, budskap och innehåll
  • Marknadsaktiviteter med olika målsättning
  • Både försäljningsutlösande aktiviteter och aktiviteter för att bygga auktioritet och varumärket online.


Strategin bör också definiera när och hur sökmotoroptimering, PPC, display-annonsering, sociala medier, e-postmarknadsföring och konverteringsoptimering ska användas för att nå de uppsatta målen.

Hjälp till att upprätta en digital strategi?

Synlighet använder “See, Think, Do, Care”-modellen från Google som ett ramverk för att utvärdera:

- Vilket innehåll du bör ha
- Vilka marknadsaktiviteter du bör utföra
- Vad är ett bra mål

Tillsammans med dig kartlägger vi:

- Hur du kan skapa uppmärksamhet
- Hur du kan få potentiella kunder längre ner i köp-tratten
- Hur du kan få de att handla

Och inte minst – vad du kan göra för att kunderna ska tycka om ditt företag och bli goda ambassadörer för ditt varumärke.

Modellen täcker hela kundresan, kan anpassas till din digitala mogenhet, och skapar en städad översikt över mål, innehåll och marknadstilltag som gör den digitala världen lättare att förhålla sig till. Efter några rundor har vi tillsammans skapat ett digitalt fundament som kan förankras i ledningen. En levande strategi som fungerar som utgångspunkt och bör uppdateras och förbättras hela tiden.

Berätta för oss om dina behov