Hem / Tjänster / SEO / Sökordsanalys

Sökordsanalys

En sökordsanalys är en av de viktigaste delar av din SEO-satsning. Du behöver hitta sökord med hög sökvolym som är relevanta för din hemsida och det du erbjuder.

Är din hemsida optimerad efter relevanta sökord är det större sannolikhet att du tar högre positioner på Googles organiska sökresultat, samtidigt som det ökar konverteringsgraden av trafik in på site.

Här kan du läsa mer om sökordsoptimering och vad en SEO-byrå gör! 

Behöver du hjälp med en sökordsanalys?

Vi hjälper dig synas på rätt sökord och rätt söktermer

Vad består en sökordsanalys av?

Workshop
Tillsammans sammanställer vi fokusområden och om det finns specifika begrepp och termer som används i er bransch. Workshopen har även som syfte för oss att förstå ert företag så sökordsanalysen kan bli så bra som möjligt.

Sökordsanalys
Efter workshop sätter någon av våra specialister igång med analysen, där man sammanställer vilka sökord som är mest relevanta för ditt företag och bransch. Analysen kommer tydliggöra intentionen bakom sökordet (search intent), antalet sökningar i månaden, konkurrensen på sökordet och er nuvarande positionering. 

Relevansbedömning
Tillsammans går vi igenom sökordsanalysen, där du får göra en relevansbedömning av vilka sökord du ser är viktigast för ditt företag. Vi kommer även med tydliga rekommendationer och prioriteringar av vilka sökord som bör satsas på, och vad som krävs för att synas på dessa.

Hur gör man en sökordsanalys?

Det viktigaste med en sökordsanalys är att förstå sökintentionen bakom varje sökord. Genom att förstå intentionen bakom varje Googling, kan du på så sätt skapa innehåll som är relevant för besökaren.

>> Här kan du du lära dig mer om hur man skapar en sökordsanalys och en gratis SEO-mall.

ATTENTION

Håll koll på dina konkurrenter

Det är även viktigt att hålla koll på sina konkurrenter och vilka sökord de använder. Ibland kan det finnas sökord och söktermer som dina konkurrenter använder, som du inte tänkt på. Vi på Synlighet erbjuder hjälp med konkurrentanalyser som underlättar din seo-optimering.

Sökordstermer

Sökvolym
Bra sökord bör ha ett visst antal sökningar i månaden. Volymen visar även hur efterfrågad sökordet är, vilket kan visa hur värdefullt sökordet är för ditt företag. Det är med andra ord ingen idé att använda sökord som ingen söker på.

Search intent
Med search intent så syftar det på intentionen bakom sökordet. Det vill säga vad är det sökaren vill åt med sin googling. Detta är viktigt att ta reda på med hjälp av en sökordsanalys. På så vis vet du hur du ska strukturera ditt innehåll på din hemsida.

Long tail sökord
Long tail keywords är mer specifika sökningar på Google. Oftast har dessa lägre sökvolym, men det behöver inte vara något negativt. Detta tyder oftast på att besökaren är längre fram i kundresan, det vill säga mer benägen att konvertera.

Primärt sökord
Varje sida på din hemsida bör ha ett primärt sökord, det vill säga sökordet sidan ska ha största fokus på. Det kan bara finnas ett huvudsökord för varje sida. Så har du 50 sidor ska det bara finnas 50st primära sökord.

Sekundära sökord
För att stärka upp det primära sökordet använder man sig av så kallade sekundära sökord. Detta är sökord som är relevanta och har en nära relation med det primära sökordet.

Berätta för oss om dina behov