Klickfrekvens (CTR)

Klickfrekvensen (CTR eller Click-through rate) är antalet gånger en användare har klickat på en annons eller länk dividerat med antalet gånger länken eller annonsen har visats. Det används för att mäta hur användare svarar på marknadsaktiviteter och om budskapet och kommunikationen attraherar målgruppen. CTR kan vara en bra KPI i vissa sammanhang och en indikation på en annons' prestation, men CTR visar bara en liten del av det totala resultatet och måste alltså ses i sammanhang med andra KPIer.

Behöver du hjälp med digital marknadsföring? Läs om våra tjänster eller