Hem / Blogg / Vad gör marknadschefer som lyckas?

Vad gör marknadschefer som lyckas? Siffrorna från The Nordic CMO Survey är klara!

Datum publicerad

15.05.23

Datum uppdaterad

28.11.23
Vad gör CM Os som lyckas särskilt bra

Den nordiska marknadschefen förväntar sig en tuffare marknad och nya medievanor. För att möta dessa förändringar har de investerat i nya koncept, varumärkesbyggande aktiviteter och insikter. Detta visar siffror från The Nordic CMO Survey.

The Nordic CMO Survey – Tanken om att vi en dag ska återgå till hur det var innan pandemin blir allt svagare. Just nu, finns det lite som tyder på att 2023 kommer att bli "a walk in the park" för norska företag. Det är därför särskilt viktigt att skapa en ny bild av hur marknaden ser ut här och nu. Detta kommer att innebära att du kan positionera dig mer korrekt, säger Oda Kveen, ansvarig för The Nordic CMO Survey och marknadschef på Synlighet.

Företag som uppnår önskade resultat med sin marknadsföring skiljer sig tydligt från andra företag på dessa fem viktiga punkter.

Marknadschefen är i förarsätet

Allt fler företag börjar inse vikten av marknadschefens roll. Sju av tio marknadschefer säger att deras roll har blivit viktigare de senaste tre åren. En lika stor andel människor anser att rollen kommer att öka i betydelse framöver.

– Sättet du kommunicerar på marknaden, vilken position du tar gentemot konkurrenter och den insikt du har om målgruppens preferenser och beteende är viktiga delar för att lyckas väl, särskilt i en tuffare marknad. Detta är områden som marknadschefen oftast har huvudansvaret för.

Företag där marknadsteamet driver affärsutvecklingen, lyckas i större grad med att nå sina mål. Dessa team upplever även att deras bidrag till att nå affärsmål blir uppskattat och värdesätts.

Vill du få rapporten? Anmäl dig här!

Satsar på insikt och varumärkesbyggande

Resultaten från undersökningen visar att företag som kan identifiera möjligheter på marknaden och anpassa sig därefter har en betydande fördel gentemot sina konkurrenter.

Trots detta rapporterar hela 57% av marknadscheferna i undersökningen att de inte har investerat i insikt och analys under de senaste 12 månaderna.

– Sanningen som var aktuell för 12 månader sedan kan vara betydligt annorlunda än hur situationen ser ut idag. Företag bör genomföra minst en kund- och varumärkesundersökning per år. Det ger en stark grund för att utveckla en mer effektiv differentieringsstrategi och kundupplevelse, rekommenderar Giedre Maciniene, senioranalytiker på Synlighet.

Satsar på insikt och varumärkesbyggande

I vilken utsträckning håller du med om påståendena om ditt företag? Håller med/håller med helt Källa: The Nordic CMO Survey

De som har investerat i insiktsarbete och varumärkesbyggande uppnår bättre resultat. Dessutom kan vi också se att de som lyckas i högre grad har prioriterat skapandet av nya kreativa koncept och kampanjer.

Försäljning och marknadsföring har ett nära samarbete

Resultatet visar att företag där försäljning och marknadsföring samarbetar nära om gemensamma planer och åtgärder, uppnår bättre resultat. Trots att metoderna kan skilja sig åt, är målet detsamma. Många företag har mycket att vinna på genom att förbättra detta samarbete.

Försäljning och marknadsföring har ett nära samarbete

I vilken utsträckning samverkar försäljning och marknadsföring i ditt företag kring gemensamma planer och åtgärder? Källa: Nordic CMO Survey

Under pandemin ökade populariteten av teknologier som stödde modern försäljning, såsom marketing automation. Bland framgångsrika företag använder 6 av 10 marketing automation. Dessutom tror sju av tio att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Vågar vara först ute

Bland de som uppnår goda resultat med sin marknadsföring är det en stor andel som redan använder TikTok. De har också i mycket större utsträckning satsat på podcast, videomarknadsföring och marketing automation.

Vågar vara först ute

Kommer ditt företag att testa TikTok som marknadsföringskanal under 2023? Källa: Nordic CMO Survey

– TikTok är nog ingen mirakelkanal i sig själv. Däremot ser vi ofta att företag som vågar testa nytt presterar bättre. Endast genom att testa kan man erfara vad som ger bäst resultat. Dessutom finns det mycket effekt i att få ett first mover advantage, där du får möjlighet att ta en position innan fler kommer in på banan, säger Oda Kveen om resultaten.

Investerar och ser möjligheter på en utmanande marknad

Lågkonjunktur och ett förändrat konsumentbeteende är de två utmaningar som flest marknadschefer förväntar sig att möta under 2023. Andelen bland dem som lyckas bra är dem som förväntar sig dessa utmaningar i ännu större utsträckning.

Investerar och ser möjligheter på en utmanande marknad

Vilka utmaningar förväntar sig ditt företag att möta de kommande 6-12 månaderna? Källa: The Nordic CMO Survey

– Vi ser en skillnad här, där framgångsrika företag har ett större fokus på marknadsförändringar, medan mindre framgångsrika företag är mer introverta i sin oro. De lägger större betoning på utmaningar med anställning och att marknadsföringsbudgeten skärs ned.

Investerer og ser muligheter i et utfordrende marked 2

Hur har marknadsföringsbudgeten i ditt företag förändrats under de senaste 12 månaderna? Källa: The Nordic CMO Survey

47% av de som lyckas bra har ökat sin marknadsföringsbudget det senaste året. Endast 34% av dem som lyckas mindre bra säger detsamma. Samma trend ser vi när det gäller anställningar. Flera av dem som lyckas har ökat antalet anställda i marknadsteamet.

Vill du ha mer insikt i vad som gör att nordiska marknadschefer lyckas?

Den 23:e maj presenterade vi de viktigaste resultaten från The Nordic CMO Survey.

Vill du lära dig och utveckla bra digitala strategier? Synlighetsspecialister i Stockholm och Malmö är redo.