Hem / Blogg / Vad är konverteringsoptimering?

Vad är konverteringsoptimering?

I Stock 75649979 MEDIUM

CRO er en forkortelse for Conversion Rate Optimization, eller konverteringsoptimalisering på norsk.

CRO handler om å jobbe strategisk med å øke andelen av brukere på nettstedet ditt som gjør det du faktisk ønsker at de skal gjøre. Den ønskede handlingen er en konvertering, og kan for eksempel være et salg i en nettbutikk, et innsendt kontaktskjema hos en eiendomsmegler, eller en påbegynt demo-periode hos en softwareleverandør.

Hvorfor skal du bruke tid på CRO?

På et gjennomsnittlig nettsted ligger konverteringsraten, altså hvor mange som gjør det du ønsker de skal gjøre, på ca 2 prosent. Stemmer dette for nettstedet ditt, så vil det si at 98 prosent av brukerne dine ikke gjennomfører den handlingen du ønsker at de skal gjøre.

Med konverteringsoptimalisering får du høyere lønnsomhet uten å øke kostnaden på markedsføringen.

Når du jobber med konverteringsoptimalisering tar du utgangspunkt i de brukerne du allerede har, identifiserer problem- og forbedringsområder på nettstedet, og tester ut endringer som du tror vil gi positiv effekt.

La oss ta et eksempel: Du driver en nettbutikk som har 1 million brukere i året. Konverteringsgraden (altså andelen brukere som gjennomfører et kjøp) ligger på 2 %, og gjennomsnittlig verdi på en ordre er 500 kroner. Dette gir deg en årlig omsetning på 10 millioner kroner. Gjennom å jobbe med analyse og konverteringsoptimalisering, klarer du å øke andelen som gjennomfører et kjøp til 2,5 %. Antall brukere i løpet av et år forblir det samme, men fordi du har gjort forbedringer på nettsiden, sitter du nå igjen med 12,5 millioner kroner i omsetning.

Cro lonnsomhet

Hvordan bør du jobbe med CRO?

Har du full kontroll? - Still deg selv disse spørsmålene:

  • Har du kontroll på hva kundene gjør på nettstedet ditt?
  • Gjør de det du ønsker at de skal gjøre?
  • Hva er det som eventuelt hindrer dem i å gjøre det du ønsker?


Ingen vil noen gang ha 100% kontroll på nettstedet sitt, selv ikke CRO-spesialister. Grunnen er at markedet er i konstant endring og derfor må vi kontinuerlig optimalisere nettstedet vårt slik at det svarer til det brukeren leter etter.

Vi har samlet 6 punkter vi mener bidrar til en vellykket prosess med konverteringsoptimalisering:

1. Definer mål

Hva er en konvertering på ditt nettsted? Definer både makrokonverteringer (det viktigste brukeren gjør på nettstedet, som for eksempel å gjennomføre et kjøp) og mikrokonverteringer (mindre mål på veien til kjøp, som f.eks. nedlasting av en pdf).

2. Spor målene

Sikre at Google Analytics sporer målene dine. Driver du nettbutikk så vil du benytte deg av eCommerce-sporing. Andre typer nettsteder kan benytte seg av målsporing for å måle f.eks. kontaktskjema eller nyhetsbrevpåmelding.

3. Identifiser problem- og forbedringsområder på nettstedet

Bruk analyse til å finne ut hva brukerne faktisk gjør på nettstedet ditt. Hvilke sider presterer dårligere enn andre i form av for eksempel høy bounce rate og lav sideverdi? Hvorfor presterer de sidene dårlig? Er innholdet relevant? Kommuniserer du klart og tydelig hva formålet med siden er? Finnes det elementer på siden som kan skape usikkerhet for brukeren?

For å utføre analysen, kan du benytte deg av:

Fly

4. Lag sterke hypoteser

Hva kan du gjøre for å snu et problem eller en svakhet om til en styrke?

La oss ta et eksempel: Gjennom analyse har du slått fast at en av de viktigste landingssidene dine underpresterer på mobil. Du har kjørt en heatmap- og scrollanalyse av mobilsiden og ser at de fleste brukerne ikke scroller langt nok ned til å komme til kontaktskjemaet ditt, som er den viktigste konverteringen. Dette er et klart problem, og du lager følgende hypotese: “Ved å flytte kontaktskjemaet høyere opp på mobilsiden, tror jeg at konverteringsgraden vil øke. Dette er fordi brukerne i dag forlater nettsiden før de har sett kontaktskjemaet”.

5. Test ut hypotesene

Et nyttig verktøy når du jobber med CRO er A/B-testing. A/B-testing gjør det mulig å teste ut en endring på et nettsted før du publiserer den for alle. Fordelen med dette er at du får testet ut om hypotesen din virkelig stemmer, og at du unngår å investere tid og penger i å utvikle noe som du ikke vet effekten av.

Du kan bruke et testverktøy, for eksempel Visual Website Optimizer eller Optimizely, for å lage en ny versjon av en side hvor du tester ut hypotesen din. Testen kan gjennomføres helt uavhengig av publiseringssystemet ditt. Når en A/B-test er i gang, vil trafikken til nettsiden din fordeles mellom den originale versjonen av nettsiden og den nye versjonen. Testverktøyet regner ut hvor sannsynlig det er at den nye versjonen gjør det bedre enn den originale, basert på data som blir samlet inn.

6. Implementer eller forkast hypotesene

Hvis A/B-testen bekrefter hypotesen din, kan du implementere endringen og være sikker på at den gir positiv effekt. Skulle det vise seg at hypotesen ikke stemmer, forkaster du den. Selv om du ønsker at alle testene du kjører skal gi positivt resultat, så vil også de resultatløse testene være nyttige i prosessen videre. Ofte springer det nye hypoteser ut av både vellykkede og mislykkede tester.

Konverteringsoptimalisering vil gjøre nettstedet ditt mer lønnsomt. Målet er å øke andelen brukere som konverterer, og dermed også inntekten til bedriften din. Setter du av penger i budsjettet til konverteringsoptimalisering, vil du se at du får mer tilbake for de markedsføringskronene du allerede bruker.

Ønsker du hjelp fra et CRO-byrå? Synlighet har flere CRO-eksperter som jobber med konverteringsoptimalisering daglig. Ta kontakt med oss her.

Vil du lære mer om CRO?