Hem / Blogg / The Nordic CMO Survey – intervju med seniorrådgivare inom data och insikt Giedre Maciniene

The Nordic CMO Survey – intervju med Giedre Maciniene

Datum publicerad

06.04.23

Datum uppdaterad

28.04.23
Giedre maciniene synlighet

The Nordic CMO Survey är live och vi är på god väg med att samla in värdefull information från nordiska marknadschefer. Vi har tagit ett snack med Giedre Maciniene, vår egen seniorrådgivare inom data och insikt.

Giedre, du har haft professionellt ansvar för utarbetandet av The Nordic CMO Survey. Hur har processen varit?
– Vi började med att sätta tydliga mål och definiera målgruppen. Vi drog sedan upp hypoteser och frågeställningar som vi ville veta mer om. Målet är att The Nordic CMO Survey ska bli en årlig undersökning och därför valde vi ut några trender där vi kan följa utvecklingen över tid.

Hur kvalitetssäkrade du undersökningen innan du skickade ut den?
– Vi började med en tydlig beskrivning av syftet, definierade målgruppen och bestämde oss för den lämpligaste metoden för datainsamling.

– Det är viktigt att säkerställa att frågorna och svarsalternativen faktiskt överensstämmer med våra hypoteser och frågeställningar. I nästa steg, när man väljer frågor, är det viktigt att balansera behovet av att själva undersökningen ska vara enkel och tillräckligt kort att besvara, så att respondenterna inte hoppar av, men också tillräckligt rik för att få användbar insikt. Vi fann att cirka 10 minuters svarstid är bra i det här fallet.

Vad är viktigt att tänka på när man analyserar resultaten?
– När vi analyserar data letar vi efter svar som bekräftar eller förnekar våra hypoteser och som hjälper oss att svara på våra problem. Det gäller då att se helheten, leta efter meningsfulla samband eller avvikelser. För att analysen ska bli meningsfull för andra lägger vi ner mycket arbete på att ta fram insikten på ett tydligt sätt.

Vad hoppas du uppnå med undersökningen?
– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbete som marknadsförare och marknadschefer gör. Vi vill hjälpa marknadsansvariga att känna sig mindre ensamma om sina uppgifter. Det är många som har samma problem och vi hoppas att undersökningen kan ge möjligheter att lära av varandra och bli inspirerade.

Tack för pratstunden, Giedre! Vi ser fram emot resultatet.