Hem / Blogg / Hur B2B-företag kan använda LinkedIn för att bygga Brand Awareness?
Skriven av: Isabella Edlund

Hur B2B-företag kan använda LinkedIn för att bygga Brand Awareness?

Datum publicerad

13.04.23

Datum uppdaterad

28.11.23
SE synlighet linkedin b2b brand awareness

Det är mycket lättare att öka antalet förfrågningar om andra företag vet vem du är. Därför är det en bra idé att vara närvarande på LinkedIn!

Den ekonomiska nedgången vi lever i nu medför inte bara utmaningar. Det öppnar sig också möjligheter för företag som vågar satsa, nämligen möjligheter att ta ett stort försprång i marknadsandelar. Vill du ta din B2B-verksamhet till nya höjder 2023? Här är fem aktiviteter du kan göra på LinkedIn idag för att öka din varumärkesmedvetenhet!

95% av din målgrupp är inte intresserad i din produkt (just nu)

Enligt en studie framtagen av John Dawes på Ehrenberg-Bass Institute tillsammans med LinkedIn B2B Institute, är hela 95% av dina prospekt inte är “in-market” för att köpa - de är alltså framtida kunder. Långa säljcykler gör det svårt att fånga kunderna på rätt tidpunkt. Väljer man att enbart fokusera på lead-kampanjer, riskerar man att gå miste om de 95% som hade kunnat bli ens framtida kunder.

Kortsiktig aktivitet har oftast bra effekt i början, men dör snabbt ut. Det räcker inte för att skapa top-of-mind hos kunderna genom hela deras kundresa. För att behålla sin positionering mot konkurrenter krävs därför tillräckligt med brand awareness.

Ett kraftfullt sätt att driva brand awareness är via sociala medier. Du når en stor räckvidd och har möjlighet att påverka din målgrupp med engagerande innehåll som väcker känslor, i en mycket större grad än på andra kanaler.

5 konkreta tips för träffsäker Brand Awareness

Den ekonomiska nedgången som råder, medför inte bara utmaningar. Möjligheter öppnas upp för de aktörer som vågar satsa; möjligheter att ta stora försprång i marknadsandelar. Vill du vara med på tåget och ta din B2B till nya höjder 2023? Här är fem aktiviteter du kan göra redan idag, för att öka din Brand Awareness.

1. Rätt annons framför rätt person med Account-based marketing på Linkedin

Visa din annons framför rätt person på LinkedIn. LinkedIn är det mest träffsäkra sättet att annonsera på inom B2B. Rikta din annons mot specifika titlar eller beslutsfattare. Genom att ladda upp en företagslista från ditt CRM kan du visa annonser för personer med exakta jobbtitlar, inom företagen på din prospekterings-lista.

Styrkan med LinkedIn, bortsett från de unika targeting-möjligheterna, är att din annons syns i en seriös kontext. Du når din målgrupp när de befinner sig i rätt modus, mottagliga för ditt budskap. Med pricksäker targeting kan du generera leads samtidigt som du skapar top-of-mind hos dina kunder.

2. Bli känd innan du träffa din målgrupp på ett event

Boosta närvaro på event och webbinarium genom annonser innan, under och efter eventet. Visste du att du kan annonsera mot deltagare, på både LinkedIn och Google?

På LinkedIn kan du driva event-annonser direkt till eventsidan. Du kan rikta dig mot deltagare genom att ladda upp en kontaktlista på alla sign-ups eller en företagslista från mässans Exhibit Directory, mot egna remarketing-målgrupper, eller mot företag du vill knyta kontakt med. Det kan du göra genom geografisk targeting mot eventets fysiska plats.

På Google kan du rikta dig mot de som aktivt söker på eventet med sökords- och displayannonser. Oftast till prisvärda CPC- och CPM-kostnader. Ett pro-tips om du har en dedikerad landningssida på eventets hemsida, är att följa hur trafiken utforskar dig vidare på din egna hemsida, genom konverteringsspårning.

3. Thought-leadership på digitala kanaler

Organisk närvaro på sociala medier skapar stor potential för företag att stärka varumärkeskännedom och knyta personliga band med kunder. Att dela värdefullt innehåll kring det som företaget kan bäst, stärker thought-leadership och bidrar till ökad auktoritet inom branschen. Generositet alltid lönar sig.

Att dela värdefullt innehåll organiskt på LinkedIn kan ge dig ökad räckvidd, och chans till virala impressions mot personer långt utanför ditt befintliga nätverk. Uppmuntrar du dessutom dina anställda till att dela kunskap från sina egna profiler, boostas räckvidden enormt av LinkedIns algoritm. På LinkedIn når du ut till relevanta människor inom rätt bransch, och det kan även vara intressant för B2B-företag att satsa på organisk närvaro på andra sociala medier, som Meta, Twitter och Pinterest.

Det finns fler sätt att skapa thought-leadership genom att dela värdefullt innehåll, som sträcker sig långt utanför sociala medier, exempelvis via webbinarium, podcasts, nyhetsbrev, partnerskap och ambassadörer, där SEO är en huvudfaktor. Det kräver konsekvent, gediget arbete, men lönar sig ofta i slutändan.

4. Leverage First Party Data – en genväg till dina potentiella kunder?

Sociala medier använder sig av förstapartsdata och äger rättigheterna till sin egen data. Det ger dig som annonsör, tillgång till både data och målgruppslistor.

Visste du att du kan bygga kraftfulla remarketinglistor, baserat på hur användare har engagerat sig med ditt varumärke på LinkedIn, Meta, Pinterest och Twitter? Till exempel kan du rikta annonser mot följare, och användare som engagerat sig i annonser, eller börjat fylla i ett lead-formulär.

På de flesta sociala-medier-plattformarna får du tillgång till organisk och betald insikt. Analysera data över följare, engagemang och demografi på granulär nivå.

Synlighet b2b linkedin 01

På LinkedIn kan du se vilka företag som besökt din hemsida eller sett din annons.

Synlighet b2b linkedin 02

Se hur annonser presterar mot olika branscher, beslutsfattare eller geografiska områden.

Synlighet b2b linkedin 03

Se vilka titlar som haft högst Lead Form Completion Rate. Använd datan för att analysera och optimera dina kampanjer.

5. Video

Video och AR (Augmented Reality) fortsätter växa i 2023 och B2B-företag som hakar på trenden kan öka sin räckvidd och sitt engagemang samt synas i fler sammanhang, som till exempel Virtual Webinars och Storefronts eller med video på Social Media och YouTube.

YouTube fungerar idag som en sökmotor med över 2,5 miljarder användare - det finns en stor chans att din målgrupp befinner sig just här och researchar. En visning på YouTube ger en helt annan upplevelse än text och banners annonser, med ljud och rörlig bild som fångar användarens uppmärksamhet. Räckvidden är hög och CPV- och CPM-kostnaden oftast låg, vilket skapar möjligheter till att nå ut till din målgrupp med rätt targeting.

Vad krävs för tillräcklig Brand Awareness?

Brand Awareness är ett mål som ofta förbises inom B2B, men som har stor påverkan på marknadsandelar och långsiktig tillväxt. Det går inte att vara efterklok, tiden för att bygga varumärkeskännedom är nu, för att inte tappa position om 6 månader fram.

Stärk varumärkeskännedom och likeability med tillräckligt mycket branding-aktiviteter och en hälsosam frekvens. Folk har tendens att knyta starkare band till det vi känner till och är vana vid. Ju fler gånger vi exponeras för ett varumärke, desto mer tycker vi om det. För att vinna kunder från konkurrenter och skapa top-of-mind behöver du visa ditt företag framför dina kunder tillräckligt många gånger.

För ökad räckvidd och frekvens räcker det helt enkelt inte med lead-kampanjer. Skapa resultat genom att följa en konsekvent strategi, mäta KPI:er och ge tillräcklig budget till branding-aktiviteter. Det kan vara frustrerande att inte se omedelbar effekt från sina investeringar, men i det långa loppet lönar det sig, och du kommer att se hur din långsiktiga tillväxt stärks.

Behöver du hjälp med din Brand Awareness-strategi? Eller önskar input på hur du ska synas i sociala medier med ditt företag? Synlighetsspecialister i Stockholm och Malmö är redo.