Hem / Blogg / Google Analytics 4 och beteendebaserad annonsering i Meta

Senaste nyheter om Google Analytics och Meta

Datum publicerad

09.08.23

Datum uppdaterad

28.11.23
Synlighet lagligt meta google analytics 1

Google Analytics 4 har blivit lagligt och i Norge har den norska myndigheten Datatilsynet infört ett tillfälligt förbud mot Metas användning av beteendedata från norska användare. Detta gäller från och med den 4 augusti.

Google Analytics 4 är lagligt, men kan bli olagligt igen

Under sommaren har tillsynsmyndigheterna i både Norge och Sverige kommit fram till slutsatser i fall som har varit under övervägande under lång tid: Användningen av Google Analytics har varit olaglig sedan Schrems 2-domen 2020!

Den 10 juli antog dock Europaparlamentet ett så kallat "beslut om adekvat skyddsnivå", som bekräftar att de åtgärder som USA har genomfört för att skydda EU-medborgarnas integritet är tillräckligt bra. I USA kallas detta för "Data Privacy Framework" och är ett system där företag kan certifiera sig själva och uppfylla vissa skyldigheter. Både Google och Meta finns med på listan över certifierade företag.

Det innebär att överföring av data till USA inte längre är något problem, och att både Google Analytics och Facebook Pixel kan användas som om de vore europeiska verktyg.

Detta upphäver också den order som Meta har fått att sluta överföra personuppgifter om sina europeiska användare. Böterna på 1,2 miljarder euro för olaglig överföring kvarstår, men från och med nu är överföringen OK, och deras hot om att stänga ner sina tjänster i Europa har avvärjts.

Alla är inte lika entusiastiska över det nya ramverket för dataöverföring och påpekar att det inte finns några större skillnader jämfört med det tidigare Privacy Shield-avtalet. Max Schrems kommer att se till att ramverket testas i domstol inom 6-12 månader, och vad resultatet av Schrems-3-domen kommer att bli är det ingen som vet...

Beteendebaserad annonsering i Meta är olaglig, men kan snart bli laglig igen

Det andra stora ämnet inom integritet och marknadsföring just nu är vad annonsplattformar får göra med de data de samlar in.

Meta är särskilt i blåsväder här (också), eftersom de tidigare har hävdat att all deras datainsamling och tillhörande annonsinriktning är en del av avtalsvillkoren för att använda Facebook eller Instagram. Med andra ord har de haft "nödvändigt för att uppfylla avtalet" som rättslig grund för denna databehandling.

I början av året fick de böter på 390 miljoner euro från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), med budskapet att de måste ha en annan grund för behandlingen, och en instruktion till den irländska dataskyddsmyndigheten att följa upp ärendet. Irland har varit något ovilligt att vara strikt mot Meta, vilket är deras ansvar, eftersom deras huvudkontor ligger i Irland.

I april förklarade Meta att de ändrar grunden för behandlingen till "berättigat intresse", men detta är inte heller tillräckligt bra enligt europeiska myndigheter. I maj slog EU-domstolen fast att den typ av datainsamling som Meta gör kräver aktivt samtycke.

Meta vill naturligtvis inte be sina användare om ett aktivt, otvetydigt och frivilligt samtycke till djupgående personlig annonsinriktning, eftersom det förmodligen kommer att finnas väldigt många användare som avböjer.

Eftersom Meta inte har visat några tecken på att följa dessa beslut, och eftersom den irländska dataskyddsmyndigheten inte är särskilt angelägen om att följa upp detta, har den norska dataskyddsmyndigheten i sommar beslutat att införa ett eget förbud. Förbudet gäller Metas användning av beteendedata från norska användare för att rikta annonser, utan samtycke. Förbudet träder i kraft idag, den 4 augusti, och gäller i tre månader. Meta måste betala 1 miljon norska kronor i dagsböter om de inte följer förbudet, vilket innebär att de antingen måste stoppa distributionen av annonser eller omedelbart dokumentera att de inhämtar samtycke.

Annonsörer i Norge måste därför förhålla sig till det faktum att annonsprodukter köpta från Meta är producerade på ett olagligt sätt. Det är oklart vilket ansvar och vilken risk som ligger hos en norsk annonsör. Annonserar du i Norge rekommenderar vi att du överväger frågan med din organisation i samråd med ett dataskyddsombud eller en advokat.

Den senaste utvecklingen i fallet är dock att Meta är på väg att vända:
Meta kom nyligen med ett uttalande om att de kommer att börja samla in samtycken. Detta är uppenbarligen något som är svårt för dem att genomföra över en natt, och därför bryter de fortfarande mot förbudet. Meta har skickat ett brev till den norska datainspektionen och bett dem att dra tillbaka beslutet, men datainspektionen har inga planer på att göra det.

För oss i Sverige?

För oss i övriga Norden gäller inte förbudet från den norska datatillsynsmyndigheten. Men framtiden är fortsatt oviss, och vi kan högst troligen förvänta oss bli påverkade på något sätt, då liknande processer pågår inom EU.

Håll dig uppdaterad om det senaste inom integritet och datahantering för att veta vad som är tillåtet för dig som annonsör. Anmäl dig på vårt nyhetsbrev nedan för att inte missa de senaste uppdateringarna!