Hem / Tjänster / konverteringsoptimering

Välj en byrå som inkluderar CRO i strategin

Synlighet hjälper dig att effektivisera din webbplats så att du når de mål du har satt upp.

Byrå som tar konverteringsoptimering på allvar

Synlighet brinner för att skapa resultat. Resultaten skapar vi genom testning, mätning, analys och förändring.

På en genomsnittlig webbplats är konverteringsgraden, det vill säga hur många som gör det du vill att de ska göra, cirka 2%. Om detta är sant för din webbplats, betyder det att 98% av dina användare inte utför den åtgärd du vill att de ska göra.

Konverteringsoptimering innebär att man arbetar strategiskt för att öka denna andel. Vi tar utgångspunkt i den trafik du redan har, identifierar problem- och förbättringsområden på hemsidan och gör förändringar som har en positiv effekt i form av ökad konverteringsgrad och högre värde på till exempel varukorgen.

Ta hjälp av en skicklig CRO-byrå

Vi kan hjälpa dig med detta:

  • Identifiera konverteringsmål som är rätt för din webbplats

  • Analys av din webbplats ur ett konverterings perspektiv

  • Analys av användarbeteende med hjälp av bland annat heatmaps, clickmaps och scrollmaps

  • Skapa hypoteser som kan testas

  • Uppsättning och genomförande av A/B-tester

  • Analys av testresultat och hjälp med implementering

Som byrå uppnår vi bättre resultat dagligen för våra kunder genom att testa viktiga element på deras webbplatser.