Hem / Tjänster / Annonsering / Brand Performance Video

Brand Performance Video

Datum publicerad

14.07.22

Brand Performance .Video som engagerar och driver varumärke och försäljning

Balansen mellan innehåll och distribution är avgörande för att du ska lyckas med dina marknadsinsatser. Utan bra innehåll kan din verksamhet inte bygga varumärke, och utan insikten om målgrupper och distribution till din målgrupp kommer inte tillräckligt många se ditt innehåll. Insikten om målgrupper, inriktning och hur man utformar bästa innehållet är avgörande ingredienser för att skapa bra innehåll.

Vad är bra innehåll?

Vi som har våra rötter i den data-drivna världen anser att beslut och insatser alltid ska vara baserade på data i någon form. Det måste finnas stöd för olika hypoteser i form av kvalitativa eller kvantitativa data. Det är också detta som säkrar bra innehåll och minimerar risken för innehållet som skapas - att det faktiskt lyckas uppnå den målsättning som verksamheten önskar.

Bra innehåll utformas i en kombination av det kreativa och det data-drivna. I Synlighets Brand performance-erbjudande utformas exempelvis en video baserad på några av följande parametrar:

  • Script anpassat för målsättning (Taktisk eller brandfilm)
  • Input om målgrupp, kanalval, positionering och rekommenderad budget
  • Best practice för utformning av film och format
  • Rätt uppsättning av pre- och end-screens
  • Rätt utformning och placering av CTA i förhållande till digitala medier
  • Utvalda format för bästa användarupplvelse
  • Input och analys av anpassning av landningssidor
  • Filmning eller stock video (eller båda) enligt specifikation

Förutsättningar för att lyckas med film i digital marknadsföring

Om du ska lyckas med en brand eller taktisk film så kan man inte bara tänka på det kreativa i utformningen. Många verksamheter utgår från personliga preferenser framför målgruppens faktiska beteende. Ett annat vanligt misstag är att man inte tänker igenom förhållandet mellan budget för distribution och budget för skapandet av det kreativa.

Synlighet har tagit fram en effektiv process där vi skapar material (film och video) som är specifikt utformad utifrån målsättningen. Vår process utgår från verksamhetens varumärkesriktlinjer, målsättningar samt input om målgrupper. Utifrån detta utformar vi ett script och story blandat med vår kännedom i ovanstående punkter. Detta säkerhetsställer att träffsäkerheten i videoinnehållet är betydligt högre och att filmen verkligen är utformad utifrån hur verkligheten förhåller sig och inte bara hypoteser.

Vad skiljer oss från andra?

Vi har kunskapen om vad som fungerar i vilka kanaler. Vi har kunskapen om hur man knyter ihop kvantifierbara målsättningar med kreativitet och driver varumärkesbyggande och försäljning effektivt. Vi vet hur man skapar engagemang i olika kanaler och vi har framförallt ett holistiskt perspektiv där vi bara ser filmen som en del av helheten för att nå målsättningen. Allt hänger samman och för att nå ett framgångsrikt resultat måste man tänka på helheten - både från kreativ och data-driven synvinkel. Samtidigt som vi har ett starkt datadrivet tänk så är vi väl medvetna om att den kreativa processen kräver sitt utrymme innanför ramarna. Därför känner vi oss extra trygga när våra filmare har över 10 års erfarenhet av att skapa rörligt innehåll.

En kombination av kunskaper som blir oslagbar

Kombinationen av våra båda kunskaper från den kreativa sidan tillsammans med över 20 års erfarenhet av datadriven marknadsföring ger ett träffsäkert innehåll som genererar varumärkesbyggande och försäljning som du inte hittar någon annanstans.

Kontakta gärna oss om du vill se vad vi kan göra din verksamhet gällande Brand performance och videoproduktion.