Hem / Google Premier Partner

Synlighet är Google Premier Partner - detta innebär det för dig

Synlighet är en av få nordiska byråer som är Google Premier Partner. Det ger dig ett antal fördelar.

Höga krav på kompetensnivå

När ett företag uppnår partnerstatus, betyder det att företaget bevisat Google Ads-kompetens och expertis, uppfyllt kraven för googles annonsanvändning, haft tillväxt i både företag- och kundintäkter samt bibehållit och utökat sin kundbas. Här kan du läsa mer om Google Premier Partner

Att synlighet är premium partner innebär: 

  • Alla våra specialister är certifierade. Det innebär att de alltid har uppdaterad kunskap inom googles alla olika annonsmöjligheter som inkluderar bland annat Shopping, YouTube, Display, SA, DV360 och sök. 

  • Vi arbetar efter gällande best practice som ger de bästa resultaten för våra kunder. Det innebär att vi alltid optimerar efter dina målsättningar och att vi jobbar performance-drivet. Men andra ord så gör vi regelbundna tester, utvärderar och optimerar resultatet. 

Att vi uppfyller Googles krav på lägsta nivå för annonsutgifter som används för våra kunders räkning. Denna miniminivå är relativt låg och säkerställer att byråer som uppfyller partnerstatus levererar resultat på uppdrag av tillräckligt många för att få erfarenhet och “att företaget har en tillfredsställande omsättning”.

Synlighet er Google Premium Partner.

Fördelarna du får genom samarbete med en byrå som är Premier Partner

Som kund hos Synlighet får du flera fördelar av att vi är Premier Partner med Google. Du får bland annat fördelar som:

  • Tillgång till att Beta-testa nya annonsprodukter. Genom Synlighet får du en konkurrensfördel när du ska väcka din målgrupps intresse. Du får möjlighet att vara bland de allra första i världen som får ta del av nya annonsformat, målsättningsmöjligheter eller andra annonsprodukter.

  • Högre nivå av support genom vår tillgång till Googles team. Det är lätt hänt att något oförutsägbart kan komma att påverka din marknadsföring du driver genom Google. Det kan vara nya riktlinjer som träder i kraft eller problem med olika betallösningar - eller något helt annat. Då kommer synlighet åt våra kunders vägnar har tillgång till support direkt till Googles team.

Insiktsrapporter om din bransch som ger dig viktigt input till strategiska beslutsprocesser. Google har enorm branschinsikt på både olika branscher och områden. Ska du in på en ny marknad? Hur är utveckling i användartrender för din målgrupp? Detta är en insikt vi får tillgång till genom samarbete med Google och som vi tillsammans kan lägga till grund för bättre marknadsföring.

Låt oss prata marknadsföring

Vi är alltid intresserade att höra vilka verksamhetsambitioner och planer du har för ditt företag. Kontakta oss gärna för en dialog om hur Synlighet kan hjälpa dig med nästa steg.