Hem / Kundcase / BilXtra: Hur BilXtra är riggat för en marknad i förändring

Datum publicerad

04.11.22

Datum uppdaterad

05.04.23
SE Bil Xtra rigg

BilXtra: Hur BilXtra är riggat för en marknad i förändring

Genom att vara i en position när marknaden plötsligt växte snabbt, kunde BilXtra fördubbla sin onlineförsäljning.

Plötsliga marknadssvängningar är precis det, plötsligt. För att få en positiv effekt av sådana svängningar måste du ha rätt rigg. Om inte kan du förlora både försäljning och marknadsandelar till dina konkurrenter.

"BilXtra var väl rustad för de möjligheter som kom under corona. Vi har ett starkt digitalt ramverk och en effektiv webbutik integrerad med 60 fysiska butiker. Detta bidrog till att vi blev en vinnare på marknaden. Synlighet har under många år varit en gedigen samarbetspartner som bidragit med insikter och råd inom marknadsföring och teknik – en viktig bit i BilXtras positiva utveckling."

- Terje Fredriksen, marknadsdirektör på BilXtra

Förändringen av BilXtras marknad under coronaåret 2020

En av förändringarna under 2020 var att vi inte kunde resa utomlands. Vi fick ta en norsk semester, och fokus blev lokala upplevelser. Då blev bilen en naturlig samlingspunkt. 74% av oss kommer att använda bil eller motorcykel under semestern 2020, enligt det norska vägverket. Som jämförelse planerade endast 28% en bilsemester i Norge 2015.

Denna förändring skedde plötsligt. Om du inte var i position, var du tvungen att komma dit snabbt.

I en position som leverantör till Norgesferier

BilXtra hade arbetat medvetet med sitt varumärke, det digitala ramverket och kopplingen mellan fysiska och digitala butiker under lång tid. Så när marknaden plötsligt tog en vändning och behovet ökade snabbt kunde de identifiera trenden, anpassa aktiviteterna och ta del av den positiva utvecklingen.

5 avgörande drag

1. Riggad till försäljning online och i fysiska butiker

BilXtra hade arbetat med marknadsföring och försäljning i digitala kanaler under en längre tid. Detta var väl etablerat i hela företaget. Sedan var det kort väg när möjligheterna att öka försäljningen kom, utan att de behövde göra större förändringar i företaget.

"Click & Collect" blev alfa och omega när avstängningarna var ett faktum. BilXtra kunde både behålla och få nya kunder under dessa perioder tack vare möjligheten att "Click & Collect" i webbutiken. Med god produktkompetens kunde BilXtra också se vilka produkter som skulle bli populära. De började arbeta tidigt för att möta det ökade behovet genom att anpassa inköpen.

2. Ett välkänt och tydligt varumärke byggt över tid

När marknaden växte snabbt var det en fördel att redan ha ett etablerat varumärke. Det innebar att både befintliga och nya kunder skulle kunna komma till BilXtra när de hade ett relevant behov. Utan ett välkänt varumärke hade det varit svårare att få samma positiva effekt. Då hade BilXtra med största sannolikhet tappat marknadsandelar.

BilXtra är alltid synlig, med både säljinriktade och varumärkesbyggande annonser. På så sätt upprätthåller och bygger de varumärkeskännedom hela tiden, samtidigt som de kan ta försäljning när behovet uppstår. Då är de också rustade att upptäcka att behovet på marknaden plötsligt ökar mer än vad som är normalt.

3. Kontinuerlig insikt med god kontroll över egen data

Med kontroll över din egen data kan du snabbt se förändringar på marknaden. Du kan till exempel följa och analysera besök i din webbutik, produktförsäljning, butiksbesök eller efterfrågan på annonsering.

Genom att kontinuerligt kombinera egen data med trender i samhället fick BilXtra en bra bild av vart marknaden var på väg.

4. Frekventa kampanjer och en effektiv kampanjprocess

När efterfrågan ökar är det många aktörer som vill ta del av ökningen. Genom att vara utbildad i kampanjer, och ha etablerade arbetsprocesser, kunde BilXtra vara med och konkurrera på både rätt produkter och priser.

5. Bygg relationer med kunder med relevant innehåll

För att skapa en relation med kunderna hade BilXtra över tid arbetat med relevant innehåll för varje del av kundresan. De hade redan tagit fram artiklar och delat kunskap utifrån vad målgruppen undrade över. När den målgruppen var redo att köpa var det naturligt för dem att handla på BilXtra.

Ett kraftfullt ramverk

Sammanfattningsvis blev detta ett kraftfullt ramverk som gjorde BilXtra mer pålitligt på en växande marknad. Det innebar att BilXtra nådde ut till nya delar av målgruppen, och kunde sätta upp nya relevanta kampanjer. Sedan fick de återigen en ökad räckvidd på annonsering, och ökad omsättning.

Resultaten talar för sig själva

  • Under 2020 fick webbutiken en ökning med +116,73% i omsättning jämfört med 2019.

  • Under 2021 fick webbutiken en ökning med +58,88% i omsättning jämfört med 2020.

Hur får man ett sådant digitalt ramverk

Som du kan se vad gäller BilXtra handlar det om att tänka helhet från en strategisk nivå ända ner till försäljning av enskilda produkter.

Sådan synergi har vi uppnått tillsammans med BilXtra och flera andra företag. Vill du se vilken potential ditt företag har? Ta gärna en pratstund med oss ​​för att se vilka möjligheter du har att öka dina resultat.