Hem / Blogg / Hur man får med resten av ledningen på marknadsplanen

Hur man får med resten av ledningen på marknadsplanen

Datum publicerad

24.11.22
1

Marknadsföring är komplext och som marknadschef är man ofta ensam med den kompetensen i en ledningsgrupp.

Det kan vara tydligt för dig vilka medel och resurser som krävs samt vilka resultat du kan förvänta dig omedelbart och i framtiden. Men hur får man med sig resten av ledningen, och andra viktiga intressenter, på den resan?

Skapa förtroende – Få alla med på visionen

Det viktigaste för att få spelrum är att skapa förtroende. När ledningen litar på dig finns det en större chans att du kan få ett långsiktigt spelrum, du behöver inte försvara klickfrekvensen för varje annons. Ni måste se till att ledningen håller fokus på det stora målet ni tillsammans ska uppnå.

För att få igång din marknadsföringsplan måste resten av ledningen och andra viktiga intressenter köpa in din vision. Om de förstår, tror på och investerar i din vision, kommer du att ha det självförtroende och det utrymme du behöver för att genomföra planen.

Men hur ska du uppnå det?

Fokusera på företagets utmaningar och mål

Marknadsföring är det minst viktiga i ett företag. Det viktiga är de mål och resultat företaget vill uppnå.

Här sätter vi det naturligtvis i förgrunden för att göra en poäng. Men det är inte marknadsföring som ämne som är det viktigaste, det är bara ett verktyg. Företagets utmaningar, mål och resultat ska stå i fokus. Det är därför viktigt att veta vilka mål och utmaningar företaget har, och hur marknadsföring kan vara en drivkraft för att nå det målet, eller vara en lösning på utmaningen.

Ofta kan du hitta flera mål på olika nivåer och det kan vara en bra idé att bryta ner målen i mindre mål. Många företag har till exempel ett mål att öka omsättningen, eller ta marknadsandelar, gärna över flera år. Genom att bryta ner dessa mål i mindre delmål blir det lättare att skapa åtgärder på kort och lång sikt. Ett delmål kan till exempel vara att nå ut till en ny målgrupp, eller att lansera nya tjänster till befintliga kunder.

För att hitta rätt mål och delmål, och samtidigt få med flera intressenter, är ett bra tips att prata med flera personer i företaget. Det kan finnas fokusområden och planer som marknadsföring kan bidra positivt till på andra avdelningar. Bättre innehåll på webbplatsen kan till exempel bidra till mindre press på kundtjänst, samtidigt som det potentiellt ger dig mer material att använda i marknadsföringen.

Tala samma språk som dina kollegor

Tala inte om CTR, CRO, CPC eller Conversion Rate. Prata om vad som är viktigt för företaget och måla upp hur marknadsföring är avgörande för att nå det målet.

Ska du till exempel gå in på en ny marknad? Förklara hur marknadsföringsaktiviteterna kan bidra till att göra ditt varumärke synligt på den nya marknaden, och se till att dra potentiella kunder till webbplatsen. Visa dem hur potentiella kunder kan samlas på e-postlistor och upptagningsområdet för verksamheten byggs upp med följare på sociala medier. Berätta om hur marknadsföring kan driva kundvård och skapa merförsäljning för befintliga kunder utan att säljavdelningen behöver lägga mycket tid på det.

Koppla marknadsföringen så nära som möjligt till företaget och avdelningarnas mål och utmaningar. Då börjar folk förstå vad du faktiskt säger.

Skräddarsy visionen efter varje enskild intressent

Det finns många olika roller i ett företag. För att få in alla du behöver måste du göra det relevant och användbart för varje person. Ta reda på vad som är viktigt för individen och skräddarsy din vision och vilka fördelar deras avdelning får som ett resultat.

En försäljningschef är ofta mån om att tiden för försäljning ska användas effektivt. En säljare funderar över sina personliga mål och hur de ska lyckas uppnå dem denna månad. En butikschef vill ha trafik in i sin butik och försäljning.

Var tydlig med hur marknadsplanen kan bidra till att göra vardagen enklare för alla. Bra marknadsföring kan hjälpa till att leverera mer kvalificerade och relevanta förfrågningar till säljavdelningen, som sedan kan arbeta effektivt med potentiella kunder som redan är intresserade. Det kan också bidra till mer fottrafik i butiken eftersom man håller företaget "top-of-mind" hos kunderna, och försäljningen i butiken kan gå snabbare eftersom de på digitala ytor redan har funderat och bestämt sig för att köpa.

Jobbar du på ett B2B-företag? Få fler tips på hur du kan få ditt företag med i webbutikssatsningen här!

Hantera förväntningar och uppdatera längs vägen

Om du ska sätta en ny riktning för din marknadsföring är det särskilt viktigt att hantera förväntningarna korrekt och ge löpande uppdateringar. En av de viktigaste sakerna är att sätta rätt förväntningar på när resultatet på slutresultatet kommer. Detta säkerställer att du har tillräckligt med spelrum och du slipper bli bedömd på detaljer på kort sikt som inte är viktiga i längden.

Om du inte har hela din marknadsplan klar måste du vara ärlig och säga det. Gör en plan med vad du har. Rikta fokus på nästa steg i planen och visa dem att resultaten av dessa aktiviteter kommer att definiera vad nästa steg kommer att vara.

Du kommer ofta få frågor om vilka resultat företaget kan förvänta sig längs vägen. Om du inte vet, var ärlig om det. Om du översäljer detta kan det skada projektens framsteg och eventuellt stoppa din plan innan du har lyckats skörda frukterna av ditt arbete.

Skapa en övergripande plan med mål och delmål

Ta reda på vad du behöver göra för att uppnå företagets övergripande mål. Vilka aktiviteter kan nå de milstolpar du har satt på resan mot huvudmålet? För att ta reda på det lönar det sig ofta att börja med målet och dra baklänges steg för steg. När du gör detta upptäcker du också om du saknar kompetens, system eller insikt som är väsentligt för att kunna nå framgång.

Om målet till exempel är att sälja en befintlig tjänst i en ny målgrupp, vad ska man göra då? Räcker det att skicka ut budskapet med befintligt material med betald reklam? Eller kommer du att behöva nytt material för att anpassa dig till din målgrupps intressen och vanor? I vilka kanaler når du bäst den nya målgruppen och hur gillar de att få information? Har du alla system på plats, den insikt och kompetens du behöver för att nå denna målgrupp?

Lägg upp en konkret plan och be ledningen och andra viktiga intressenter om input så att du får dem med. Detta är särskilt viktigt om du behöver samarbeta med andra avdelningar och chefer för att implementera planen.

Få dina mål i nyckelrapporter

I ett företag är det ofta flera rapporter som ska tas fram varje månad. De brukar ha ett fast format med fasta nyckeltal, ofta med försäljning som huvudfokus.

Du ska ta med de mål och delmål som du har definierat i marknadsplanen i en eller flera av dessa rapporter, så att ledningen och viktiga nyckelpersoner inte glömmer de mål ni kom överens om när planen antogs. Du måste också mäta framsteg på andra aktiviteter som inte direkt resulterar i mätbara siffror.

Om syftet med företaget är att få fler kunder i en ny målgrupp så måste du presentera hela resan i sådana månadsrapporter. Har du allt innehåll du behöver? Behöver du mer kompetens eller insikt i målgruppen? Behöver du ha några nya rutiner internt? Visa framsteg i sådana aktiviteter. Det är ofta en stor del av vägen mot att nå huvudmålet, utan att det påverkar försäljningsresultatet i just den månadsrapporten. Sedan fokuserar du på aktiviteterna från marknadsplanen, vilket kommer att bidra till att skapa fart.

Du måste också hitta utrymme för delmålen. Kanske är det antalet exponeringar mot den nya målgruppen? Prenumeration på nyhetsbrev? Och självklart ska det finnas utrymme för huvudmålet, som ofta är försäljningsresultat. Det målet måste höjas så fort man kommit så långt i planen att det ska gå att se resultat.

Poängen med att ta med alla steg i rapporteringen är att visa framstegen som leder till det resultat du önskar i framtiden. Detta bidrar till att bygga förtroende och engagemang bland ledningen.

Var inte rädd för att lära och anpassa dig

Aktivt följa upp resultaten av de olika aktiviteterna, både på delmål och huvudmål. Var det något som inte fungerade som du förväntade dig? Måste man jobba mer eller annorlunda för att nå huvudmålet? Var ärlig om resultaten och få alla med att följa upp och göra justeringar. Fortsätt inte i en riktning du inte längre tror på bara för att du, och nu andra, är investerade i den ursprungliga planen.

Ge människor tid

Förändringsarbete tar tid och det kan vara stora skillnader på avdelningar och ända ner på individnivå. Bli inte frustrerad och försök driva igenom något som bara du tror på.

Försök istället hitta fler bra fördelar för de du behöver ha med i laget. Du kanske inte har förstått vad som är viktigast för dem? Du kanske inte har kunnat visa dem en bra lösning? Det är lätt att tro att felet ligger hos dem som inte förändras. Men försök istället se hur du kan visa fördelarna med den förändring du vill skapa. Det kommer att ta dig längre.

Vi ser att dessa utmaningar upprepar sig i många företag, oavsett storlek och segment på marknaden. Hör av dig för ett oförpliktande samtal så hjälper vi dig att hitta en bra lösning på dina utmaningar!

Vet du inte var du ska börja? Vi är en marknadsföringsbyrå med närvaro i Malmö och Stockholm som hjälper dig med allt från SEO, annonsering, sociala media, strategi och insikt. Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång med din marknadsföring.