Hem / Blogg / Effektivisera SEO-arbetet: Väsentliga frågor till ChatGPT

Effektivisera SEO-arbetet: Väsentliga frågor till ChatGPT

Datum publicerad

29.04.24
70% av marknadsförare använder generativ AI dagligen* *enligt 2024

Kom snabbare till målet med sökmotoroptimering. Här får du 7 olika SEO-uppgifter som ChatGPT effektivt kan hjälpa dig med!

Artificiell intelligens kan ännu inte ersätta den kreativa insikten och mänskliga förståelsen du besitter helt. Men det finns flera sätt A.I.-verktyg, som till exempel ChatGPT, Google Gemini och Microsoft Bing, kan hjälpa dig att effektivisera arbetsflödet och lyckas med sökmotoroptimering.

Låt ChatGPT lära känna dig

Oavsett vad du behöver hjälp med är det oftast användbart att ge ChatGPT lite bakgrundsinformation innan du börjar fråga. Vad för slags företag är du, vad levererar ni och vem är målgruppen ni försöker nå? Med några informativa meningar kan du snabbt få mer relevanta svar.

Kom bara ihåg att du inte bör dela känslig information om du inte pratar med en säker A.I.-plattform.

På Synlighet använder vi dagligen olika varianter av konstgjord intelligens för att effektivisera vårt arbete och fatta ännu bättre beslut för våra kunder. Nedan visar vi dig några SEO-uppgifter med konkreta frågor du kan ställa till ChatGPT - eller ditt föredragna A.I.-verktyg - för att få mer av SEO-arbetet gjort.

1. Hitta ordkluster i sökordsanalysen

Anta att du har en stor och rörig sökordsanalys framför dig. För att förstå sökordslandskapet bättre och organisera relaterade sökord i grupper kan det vara till nytta att fråga ChatGPT. När du använder A.I.-verktyg för detta jobb faller inte viktiga sökord mellan sprickorna. ChatGPT kommer nämligen inte plötsligt att hoppa över en sektion med fel.

Be om relevanta kluster, det vill säga grupper av ord med liknande tema eller betydelse, för det som är viktigt för ditt företag. Att göra detta manuellt tar mycket tid, så även om du måste kontrollera ChatGPT:s ordkluster för fel går det generellt mycket snabbare än att göra dem själv från grunden.

Dessa ordkluster kan du använda för att organisera och planera uppbyggnaden av din webbplats, definiera kategorier på bloggen eller optimera prioriteringar i din SEO-strategi.

FRÅGA CHATGPT:

 • Vilka tematiska grupper kan du skapa från dessa sökord för en bättre webbplatsstruktur? [KLISTRA IN DINA SÖKORD]

 • Kan du föreslå en uppdelning av dessa sökord relaterade till [TEMA] i logiska kategorier? [KLISTRA IN DINA SÖKORD]

 • Skapa en lista över sökord relaterade till [TEMA eller BRANSCH] och identifiera relevanta ordkluster.

2. Förslag till artiklar

Ett område där ChatGPT verkligen utmärker sig är idégenerering och massor av förslag till nya artiklar. Du kan vara så vag eller specifik som du vill, ge verktyget allt från ett enda sökord till långa sökordslistor. Kom bara ihåg att om ChatGPT inte ger dig tillräckligt relevanta förslag behöver den mer bakgrundsinformation om din situation.

De förslag du får fungerar oftast bäst som inspiration. Det gör det lättare för dig att komma på nya idéer när du redan har något att utgå ifrån. Alternativt kan du leka med att kombinera olika förslag och på så sätt skapa nya idéer. På det sättet hjälper ChatGPT dig att snabbare komma fram till artikelidéer som är relevanta för det du arbetar med.

FRÅGA CHATGPT:

 • Kan du ge mig fem artikelidéer baserade på sökordet [KLISTRA IN DINA SÖKORD]?

 • Baserat på dessa sökord, har du förslag på engagerande blogginlägg jag kan skriva? [KLISTRA IN DINA SÖKORD]

 • För att kunna ranka bättre på [KLISTRA IN DINA SÖKORD], vilka artiklar föreslår du att vi skriver?

3. Den perfekta rubriken

ChatGPT är också en utmärkt assistent när det gäller att förbättra rubrikerna på artiklar som du redan har planerat eller skrivit.

Det är inte säkert att ChatGPT ger dig den perfekta rubriken, men på samma sätt som med artikelidéer kan den snabbt ge dig en lista med alternativ som får ditt sinne att börja snurra. Utifrån den listan kan du experimentera med olika versioner och sätta ihop delar av dem till den perfekta rubriken. Eller så kan du fortsätta att fråga tills något av förslagen inspirerar dig.

FRÅGA CHATGPT:

 • Ge mig tio alternativa, klickvänliga rubriker för en artikel som handlar om [SKRIV IN DITT ÄMNE eller ARBETSRUBRIK]

 • Hur kan jag förbättra denna rubrik: [SKRIV IN RUBRIK] för att inkludera detta sökord [KLISTRA IN SÖKORD

 • Kan du föreslå några kreativa rubriker för en guide om [SKRIV IN ÄMNE] som fångar intresset?

4. Branschspecifik forskning

Som marknadsförare är det viktigt att bli väl förtrogen med sökordslandskapet inom din bransch. Förutom det du lär dig från företaget själv är det användbart att göra egen forskning för att säkerställa att du har en så komplett bild av situationen som möjligt.

ChatGPT kan hjälpa dig att effektivt komma igång med denna forskning. Beroende på vilken typ av AI-verktyg du använder är inte all realtidsinformation nödvändigtvis tillgänglig. Men generella frågor, som till exempel branschspecifika sökord, brukar ge dig bra svar.

FRÅGA CHATGPT:

 • Skapa en lista över nyckelord och fraser som är särskilt relevanta för [BRANSCH] för SEO-ändamål.


 • Kan du identifiera branschspecifika sökord för [BRANSCH] som vi bör inkludera i vår innehållsstrategi?


 • Vilka ord och fraser använder [MÅLGRUPPEN] när de söker efter [TJÄNST/PRODUKT]?

5. Bygg FAQs

En förlängning av föregående tips är att använda ChatGPT för att skapa FAQ. Du kan både identifiera de vanligaste frågorna och utmaningarna som målgruppen har och låta den generera tydliga, kortfattade och informativa svar. Då har du en utmärkt grund för en FAQ som du kan utöka allt eftersom du stöter på fler vanliga frågor.

Ofta måste du förbättra svaren och ändra tonen så att både frågor och svar passar in med din varumärkesprofil på webbplatsen. 

Du kan eventuellt experimentera med vilken typ av bakgrundsinformation du ger till ChatGPT innan du frågar den om svar. Kanske kan du få den att ge dig svar som bättre matchar ditt varumärke?

En bra FAQ är en värdefull SEO-resurs som ofta bidrar till att förbättra auktoriteten för din webbplats i sökmotorer. Dessutom finns det vissa fall där Google visar FAQ i sökresultatet, vilket gör att du tar upp mer synligt utrymme och potentiellt får mer trafik till din webbplats.

FRÅGA CHATGPT:

 • Vilka vanliga frågor har [MÅLGRUPPEN] om [ÄMNET], och vad är korta, informativa svar på dessa?


 • Identifiera vanliga frågor från [MÅLGRUPPEN], med korta svar under 30 ord.


 • Kan du skapa en FAQ-sektion för en webbplats om [TJÄNSTER/PRODUKTER], med korta svar på vanliga frågor?

6. Optimering av metadata

Få hjälp av ChatGPT för att snabbt formulera meta rubriker och meta beskrivningar för att förbättra din ranking i sökresultaten. Du kan berätta för den vilka sökord som ska inkluderas, fråga hur du kan skilja dig från dina konkurrenter och hur du kan övertyga de som söker att klicka på din webbplats.

FRÅGA CHATGPT:

 • Kan du ge mig en meta rubrik som inkluderar sökordet [KLISTRA IN SÖKORD]?


 • Vår nuvarande rubrik är [KLISTRA IN META RUBRIK], hur kan vi förbättra den för att sticka ut från våra konkurrenter?


 • Kan du formulera en övertygande meta beskrivning för ett företag som erbjuder [PRODUKTER/TJÄNSTER] och vars unika säljargument är att vi [USP 1], [USP 2] och [USP 3]. Du kan använda max 160 tecken. Alla säljargument behöver inte inkluderas.

7. Formler och mallar i Excel

Behöver du organisera din sökordsanalys i Excel eller Google Sheets? Behöver du snabbt kunna se hur många tecken du har använt i de rubriker du skriver? Är du långt ifrån att vara en Excel-guru? Fråga ChatGPT om formler eller hur du skapar mallar!

Du måste fortfarande bestämma hur det är användbart för dig att se på sökorden och få de formler ChatGPT ger dig att fungera som du vill. Men det är oftast mycket snabbare att fråga ChatGPT om hjälp än att leta efter svaret på Google. Kanske lär du dig några nya Excel-tricks på vägen?

FRÅGA CHATGPT:

 • Hur kan jag sortera sökord efter sökvolym i Excel där det högsta talet hamnar högst upp?


 • Vad är det bästa sättet att visualisera sökordstrender över tid i Excel?


 • Hur skapar jag en mall i Excel för att organisera och analysera SEO-sökord?


 • Vad är formeln för att räkna antalet tecken i en cell i Excel?

ChatGPT är din assistent.

A.I.-verktyg har potentialen att göra våra liv mycket enklare. När Synlighet genomförde The Nordic CMO Survey (2023), en undersökning riktad mot marknadschefer i Norden, svarade över hälften av B2B-företagen och 42% av B2C-företagen att de redan använder artificiell intelligens.

Även om det är frestande att använda ChatGPT till allt, är det ändå viktigt att komma ihåg att ingen kan ersätta din expertis. Låt ChatGPT vara din assistent, inget mer. Vi har ännu inte nått en punkt där artificiell intelligens tar lika bra beslut eller skriver lika meningsfullt som en människa.

Prova lite olika A.I.-assistenter och ta reda på vilka verktyg du föredrar att använda för olika typer av uppgifter. Bara internt på Synlighet har vi flera olika åsikter om vilka verktyg som ger bäst svar på olika frågor, så det verkar som det bästa är att prova själv och hitta en som du gillar.

Du måste sticka ut

Det är lätt att hamna i generellt och oinspirerat innehåll, särskilt om du lutar dig för mycket på A.I.-verktyg. Tiden du sparar måste du använda för att skapa bra innehåll. Du är experten och dina formuleringar och variationer av ChatGPT:s förslag är det som kommer att göra innehållet värdefullt.

Det innehåll du skapar måste möta utmaningarna och behoven som din målgrupp har på ett bra sätt. När du ser innehållet som värdefullt, relevant och lätt att hitta kommer förtroendet för ditt varumärke att växa. Ett varumärke med högt förtroende kommer att växa stabilt och starkt över tid.

Utforska och testa ChatGPT

Genom att använda ChatGPT för att utföra SEO-uppgifter öppnar du dörren till en värld av möjligheter. Dessa sju uppgifter är bara början på arbetet. Genom att kontinuerligt utforska, testa och optimera dina frågor kommer du att säkerställa att du utnyttjar ChatGPT till dess fulla potential.

En undersökning från norska Teft visar att 70% av kommunikations- och marknadsföringspersonal använder generativ AI för dagliga arbetsuppgifter (Teft, 2024). Det är förmodligen inte en slump att det är just marknadsförare som ligger i framkanten när det gäller användningen av artificiell intelligens. Vi är den typen av personer som ser möjligheterna i teknikutvecklingen, och vi är inte rädda för att prova något nytt.

Vad har du använt ChatGPT till på sistone?