Hem / Blogg / Därför är employer branding viktigt för ditt företag

Därför är employer branding viktigt för ditt företag

Datum publicerad

06.10.22

Datum uppdaterad

06.12.23
Synlighet employer branding

Behöver du fler kvalificerade sökande? Vill du behålla de anställda du har längre?

När du bygger ditt varumärke handlar det inte bara om att tilltala potentiella kunder, utan också om att vara attraktiv för framtida och nuvarande medarbetare. För att du ska nå tillväxt är det avgörande att du har rätt personer i teamet och då måste du visa varför det är bra att vara anställd hos dig.

Att ditt företag uppfattas som en attraktiv arbetsplats är kanske viktigare nu än någonsin. Enligt LinkedIn överväger så många som 75% av de arbetssökande företagets employer brand innan de bestämmer sig för att söka.

Data från både LinkedIn och Microsoft tyder på en stor förändring på arbetsmarknaden efter pandemin. I Microsofts 2021 Work Trend Index verkar det som att hela 41% övervägde att byta arbetsgivare i år. Andelen LinkedIn-medlemmar som bytte jobb mellan augusti och oktober 2021 hade en ökning med 25% jämfört med samma period 2019.

På dagens allt mer konkurrensutsatta arbetsmarknad kan ett starkt arbetsgivarvarumärke vara avgörande för att du ska kunna engagera och behålla nuvarande medarbetare och inte minst attrahera nya talanger.

Vad är employer branding?

Ett arbetsgivarvarumärke kan beskrivas som det rykte ett företag har som arbetsgivare. Employer branding är helt enkelt ett samlingsbegrepp för alla aktiviteter du bedriver för att kommunicera vad det är som gör ditt företag till en attraktiv arbetsplats.

Arbetar du väl och systematiskt med employer branding över tid har du större chans att säkra en bra position som en attraktiv arbetsgivare.

Varför är employer branding viktigt?

Employer branding är därför viktigt både för framtida anställningar och för att säkerställa att de anställda du redan har stannar hos dig längre. Undersökningar och forskning kring employer branding kan visa tydliga siffror på vilka fördelar man får av att ha ett starkt employer brand.

Några av de viktigaste fördelarna är

  • +50% kvalificerade sökande 
  • -50% lägre kostnad per anställd
  • -28% turnover
  • +22% lönsamma anställda 

Fler kvalificerade sökande

Företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett gott rykte som arbetsgivare är mycket mer framgångsrika i att attrahera talanger. Enligt data från LinkedIn får företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke i genomsnitt https://business.linkedin.com/...

Snabbare och billigare anställningsprocesser

Eftersom företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke lockar fler och fler kvalificerade arbetssökande upplever de ofta lägre anställningskostnader. Enligt en undersökning av LinkedIn får företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke i genomsnitt 1-2 gånger snabbare anställningsprocesser och i genomsnitt 50% lägre kostnader per anställning.

Behåll befintliga anställda

Företag med gott rykte är också mycket bättre på att behålla befintliga medarbetare. Enligt LinkedIn kan ett starkt arbetsgivarvarumärke minska turnonver med 28%. Nöjda medarbetare kommer inte bara vara mer benägna att stanna kvar på företaget längre, de kommer också att vara mer villiga att fungera som ambassadörer för företaget och tala varmt om det till andra.

Fler engagerade medarbetare

Engagerade medarbetare är en viktig drivkraft för att bygga ett framgångsrikt företag. Företagskultur och medarbetarengagemang går ofta hand i hand. Om du fokuserar på att förbättra medarbetarnas engagemang kommer du att kunna dra nytta av fördelarna med ökade intäkter och ökad produktivitet. I en analys från Gallup fann de att företag med högt medarbetarengagemang var 22% mer lönsamma och 21% mer produktiva än företag med lågt engagemang.

Som en bonus är det också så att employer branding inte sker i ett vakuum, så sådana investeringar kommer också att bidra till att stärka ditt företags övergripande varumärke och rykte. Detta kommer i sin tur att ge dig fler kunder och ökad vinst.

IMG 8574 small fbstrl a5f7a8cf1afb946b11428d1905aebe98

Högt engagemang på Synlighet.

6 tips för att lyckas med employer branding

1. Långsiktig strategi och tydlig EVP

Employer Value Proposition (EVP) kan beskrivas som företagets "kandidatlöfte", och det är på många sätt kärnan i företagets arbetsgivarvarumärke. Den definierar hur du vill uppfattas som arbetsgivare, och vad du kan erbjuda dina anställda.

Eftersom det är svårare än någonsin att attrahera de bästa talangerna har det blivit oerhört viktigt att ha en konsekvent och effektiv kommunikation om vad man kan erbjuda potentiella kandidater. För att kunna göra det behöver ditt företag ha definierat en tydlig EVP.

Börja med en analys av ditt företag. När du kan definiera ditt företags unika egenskaper är det lättare att sätta ord på exakt vad ditt företags EVP ska vara. Lär känna företagets kärnverksamhet, värderingar och kultur väl. Förstå vilken typ av mål företaget arbetar mot, och vilken typ av talang som behövs för att uppnå dessa mål.

När du har definierat EVP kan du skapa en långsiktig strategi för hur detta ska kommuniceras – både externt och internt i företaget. Och kom ihåg: precis som med branding får du inte ett starkt arbetsgivarvarumärke över en natt. Det handlar om att skapa förtrogenhet och trovärdighet över tid.

2. Lär känna målgruppen väl

För att lyckas attrahera rätt kandidater, och träffa dem med ett relevant budskap, är det avgörande att du känner målgruppen väl. På samma sätt som när du analyserar de målgrupper du ska sälja till måste du också analysera den målgrupp du vill påverka med ditt arbetsgivarvarumärke. Vad är de intresserade av? Vad kan ditt företag erbjuda som möter deras behov och önskemål som medarbetare?

Målgruppsanalys är något som behöver göras med jämna mellanrum, och kanske oftare nu än vad du gjorde tidigare. Människors preferenser för vad som är en attraktiv arbetsplats förändras på samma sätt som arbetsgivarnas behov av ny kompetens förändras. Ny teknik, nya arbetssätt och förändrade medievanor är faktorer som bidrar till att påverka såväl anställdas som arbetsgivares behov och preferenser.

3. Börja med befintliga medarbetare

Employer branding börjar med dina anställda. Företagets arbetsgivarvarumärke är till stor del kopplat till de anställdas erfarenheter och vad de har att säga om företaget. Konversationer, hänvisningar och inlägg på sociala medier är några av sätten som nuvarande, tidigare och till och med potentiella anställda kan bidra till att påverka ditt företags rykte.

Nöjda medarbetare spelar med andra ord en central roll i ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vilka åsikter de har om arbetsplatsen har stor inverkan på företagets rykte som arbetsgivare. Har du en bra arbetsmiljö med nöjda medarbetare? Då kommer medarbetarna att vara mer benägna att rekommendera ditt företag till andra yrkesverksamma och tala varmt om att arbeta med dig till andra.

Hela 76% av de som upplever en hög grad av överensstämmelse
mellan vad arbetsgivaren säger om sig själva och sina egna erfarenheter, skulle i högre grad rekommendera arbetsplatsen till andra. Du är också mer benägen att ha medarbetare som lägger extra kraft på sitt arbete utöver vad som krävs om du har en sådan matchning.

4. Karriärsida på hemsidan

Arbetssökande gör mycket research innan de söker en tjänst. Enligt uppgifter från LinkedIn lägger arbetssökande mer tid på att utvärdera arbetsgivare nu än tidigare. År 2021 tittade arbetssökande på nästan dubbelt så många jobbannonser innan de ansökte än de gjorde 2019.

Vilket intryck kandidaterna får av ditt företag i en sådan fas är avgörande, och det första mötet kandidater har med företag idag är oftast digitalt.

De flesta kandidater som faktiskt funderar på att söka jobb hos ditt företag kommer någon gång att hamna på din hemsida. Du bör därför ha en dedikerad karriärsida som inte bara visar vilka tjänster du har tillgängliga, utan även visar upp företagets kultur och värderingar. Ge kandidaten möjligheten att få veta mer om hur det faktiskt är att arbeta för dig.

Liksom dina kunder vill potentiella kandidater ha sina frågor besvarade på din webbplats. Det handlar om att skapa en bra användarupplevelse för jobbkandidater som gör det enkelt för dem att förstå hur det kommer att vara att arbeta för dig. Om du är osäker på var du ska börja kan du börja med att fråga medarbetarna. Vad tycker de bäst om med att jobba för ditt företag? Vilka budskap vill de förmedla till potentiella sökande? Vilka frågor hade de själva innan de började jobba hos dig?

Använd bilder, filmer och intervjuer med befintliga medarbetare för att visa hur arbetsdagen faktiskt ser ut. Du kommer lättare kunna engagera kandidater om de får riktiga berättelser från riktiga människor.

5. Hitta de bra, verkliga historierna

Som med all branding är bra storytelling en viktig faktor för framgång med employer branding. Vad gör arbetsplatsen attraktiv? Hur kan du förmedla den historien så att du attraherar rätt expertis? När det kommer till employer branding är det viktigt att du vågar tänka kreativt. Om du ska lyckas särskilja dig från dina konkurrenter är det helt avgörande.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det du kommunicerar måste vara äkta och äkta – försök inte framställa företaget som något det inte är.

När du har hittat de goda historierna måste du synliggöra dem. Du behöver vara närvarande där din målgrupp är, oavsett om det är på sociala medier, genom reklam eller fysisk närvaro. I en undersökning av LinkedIn svarade 68% av rekryterarna att professionella sociala nätverk är ett av deras mest effektiva verktyg för att skapa medvetenhet om sitt arbetsgivarvarumärke.

6. Hjälp dina anställda att bli ambassadörer

Befintliga medarbetare är mer trovärdiga och autentiska än kampanjer och rekryterare. Kan du få nöjda medarbetare att ta del av marknadsföringen av ditt företag, då kommer det att vara av stort värde.

Skapa inte en polerad, ensidig bild av företagskulturen. Inkludera medarbetarna så att de med egna ord kan se hur det faktiskt är att arbeta för dig.

Enligt forskning från LinkedIn litar kandidater tre gånger så mycket på företagets anställda när de pratar om hur det är att jobba där, jämfört med till exempel en VD. Dessutom är den genomsnittliga nätverksstorleken för ett företags anställda på LinkedIn tio gånger större än företagets eget nätverk. Med andra ord kan de anställda nå långt fler människor genom att dela på LinkedIn än vad du kan som företag.

Astrid olsson linkedin post a5f7a8cf1afb946b11428d1905aebe98

Undersökningen visar också att en av fyra kandidater tittar på andra medarbetarprofiler direkt efter att ha hittat ett jobbtillfälle. Att ha anställda som ambassadörer för företaget är därför oerhört värdefullt.

De anställda kan ses som företagets inofficiella marknadsförare. De är en viktig del av en bra employer branding-strategi. Därför bör du avsätta tid för att hjälpa och uppmuntra dina anställda att använda till exempel LinkedIn (eller andra sociala kanaler). Där kan de representera sig själva som anställd, sprida budskapet om ditt företag och hur det är att arbeta för dig.

Ta kontroll över ditt företags rykte

Alla företag har ett employer brand – oavsett om de aktivt arbetar med employer branding eller inte. Om du inte arbetar medvetet med att bygga ditt arbetsgivarvarumärke kommer du i liten utsträckning att kunna påverka den uppfattning som anställda och andra har av ditt företag. Då blir du svagare i konkurrensen om de bästa huvudena.

Vet du inte var du ska börja? Vi är en marknadsföringsbyrå med närvaro i Malmö och Stockholm som hjälper dig med allt från Employer branding till SEO, annonsering, sociala media, strategi och insikt. Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång med din marknadsföring.