Hem / Blogg / Klarspråksmetoden: 5 steg för bättre innehåll
Skriven av: Lone Moa

Klarspråksmetoden: 5 steg för bättre innehåll

Datum publicerad

21.03.24
Artikkel Klarspråk

Vad är poängen med att kommunicera något som inte förstås? "Ingen" orkar läsa en text som är för tung. Därför rekommenderar vi klarspråksmetoden för att säkerställa att texten du skriver både är lättläst och begriplig.

Innehållsproducenter vet hur svårt det är att behålla läsarens uppmärksamhet. Då är språket jätteviktigt. Ett bra språk gör att innehållet konsumeras snabbare och bättre av läsaren, samtidigt som det ökar varumärkeskännedomen på lång sikt.

Vad är klarspråk?

Den norska staten har som mål att hålla sig till klarspråk när de kommunicerar, till exempel i brev från NAV eller i skattemeddelandet. Språkrådet definierar klarspråk som "korrekt, klart och användarvänligt språk i texter från det offentliga".

De säger att en text är skriven på klarspråk om mottagarna:

  • hittar det de behöver
  • förstår det de hittar
  • kan använda det de hittar, för att göra det de ska

På Synlighet anser vi att klarspråk är grundläggande för alla texter som kommuniceras digitalt, oavsett om det är i nyhetsbrev, på webbplatser eller i ett inlägg på sociala medier. Om din text inte har ett tydligt språk kommer inte heller målgruppen att påverkas av det som står där.

Bevis, säger du? I en rapport om språket i norska kommuner fann samhällsekonomer från Menon Economics att klart språk ger en avkastning på minst 30-300 procent!

Så enkelt kan det vara – och svårt. Här är fem tips för att komma igång med klarspråk i ditt innehåll:

1. Sätt upp ett tydligt mål för din text.

Det kan verka självklart, men innan du skriver måste du veta exakt vad du vill uppnå med din text. Fråga dig själv: Vad är budskapet? Vem är det för och varför skriver jag detta?

Till exempel, om du har i uppdrag att skapa en annons för en frukostmöte. Viktig information måste inkluderas, såsom:

  • Budskap: Tid, plats och tema för mötet
  • Målgrupp: Vem du vill nå
  • Plattform: Vilken plattform annonsen ska delas på för bäst effekt

Kom ihåg, mottagaren letar efter konkret information om mötet. Undvik att dränka viktiga detaljer i mindre viktig information, som menyn eller personliga känslor. Håll fokus för att säkerställa att ditt budskap når fram.

Svensk Svensk

Vilket budskap uppfattar du här? Ser du lätt när och var evenemanget äger rum? Var tror du att vi tänkte att posta detta?

Underskatta inte det här steget. Det är lättare att känna igen huvudbudskapet i texten när du vet vad du ska förmedla - till vem. Det blir också mycket lättare för dig att bedöma om texten är tillräckligt bra.

2. Sätt poängen först

Du måste göra den centrala informationen i texten lätt tillgänglig. Människor läser ofta snabbt på nätet. De skummar igenom istället för att läsa en text "från pärm till pärm".

Gå igenom din text och ta bort överflödiga ord och meningar. Se till att varje mening bara består av 1-2 poäng. Korta och klara meddelanden fångar läsarens uppmärksamhet bättre än långa textblock.

Gör det enkelt för läsarna att hitta det de behöver.

3. Bekämpa substantivsjukan

Undvik för många substantiv som gör meningarna tunga. När substantiv komplicerar texten kallar vi det substantivsjuka. Ett sätt att undvika "sjukdomen" är att skriva samma mening på flera sätt. Sedan väljer du den mening som är lättast att läsa.

Här är några exempel på substantivsjuka, före och efter. Vad tycker du är lättast att läsa?

***

FÖRE:

Överföring av informationen kan inte äga rum.

EFTER:

Informationen kan inte skickas.

***

FÖRE:

På grund av oväntade omständigheter har vi blivit tvungna att revidera tidslinjen för projektets genomförande.

EFTER:

På grund av oväntade problem måste vi ändra planerna för projektet.

***

Har du fastnat i substantivfällan tidigare? Då kan det hända att du också använder passivt språk.

Ta reda på mer om aktivt och passivt språk här!

4. Kontrollera om texten kan skummas igenom

Efter att ha skrivit texten bör du testa om den är lätt att skumma igenom. Detta kan du göra själv eller så kan du få hjälp.

Texter på nätet måste optimeras för skumläsning. Vi läser inte längre från pärm till pärm. Därför måste du inkludera bra mellanrubriker och en tydlig handlingsuppmaning. Detta är grundläggande när du arbetar med innehåll på nätet - oavsett kanal.

5. Testa din text på andra

Få feedback på din text, antingen från en bra kollega, en vän eller direkt från målgruppen. Inom journalistiken genomförs "korrekturvarv" mellan kollegor för att upptäcka skrivfel. På Synlighet kallar vi det kompisläsning.

Kompisläsning ger värdefull insikt i vad som fungerar och vad som kan förbättras. Träffar texten målgruppen? Uppnår vi det mål vi satte innan vi började skriva?

Klart språk ger bästa kommunikationen

Genom att fokusera på klarspråk i kommunikationen gör du ditt innehåll mer tillgängligt och engagerande. Det handlar om att tydligt förmedla ditt budskap till din målgrupp.

Dessa råd hjälper dig på vägen till att skapa innehåll som kommunicerar effektivt och tydligt.